2018-01-08

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2018 roku

 

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

05.01.2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
2.  05.01.2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
3. 05.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. 05.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Infrastruktury - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 10 września 2018 r. Wydział Infrastruktury
5. 05.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 3 stycznia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
6. 12.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wieloosobowego samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego Samodzielne stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego
7. 17.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Wojewody Biuro Wojewody
8. 23.01.2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
9. 23.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki  - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 8 listopada 2018 r. Biuro Logistyki
10. 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
11. 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Wydział Finansów i Budżetu
12. 29.01.2018 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego położonego przy ul. Legionów 130 w Gdyni Biuro Logistyki
13. 05.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej
14. 21.02.2018 r. Biuro Kadr i Organizacji
15. 14.03.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 13 maja 2019 r. Wydział Kontroli
16. 26.03.2018 r. w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz rozliczania kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowej, warunków używania oraz zasad rozliczania kosztów wykorzystania przez pracownika w podróży służbowej samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy oraz zasad zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z tytułu wyjścia służbowego Biuro Logistyki
17. 03.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
18. 06.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 stycznia 2019 r. Wydział Polityki Społecznej
19. 12.04.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych Biuro Logistyki
20. 12.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
21. 09.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
22. 16.04.2018 r. w sprawie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz Przestrzegania Etyki Zawodowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wydział Kontroli
23. 24.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej
24. 08.05.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Infrastruktury
25. 21.05.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
26. 24.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
27. 30.05.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 31 stycznia 2019 r. Wydział Polityki Społecznej
28. 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Koordynacji Świadczeń Wydział Polityki Społecznej
29. 07.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
30. 08.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
31. 14.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
32. 19.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Logistyki
33. 19.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
34. 19.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
35. 29.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydzielania i korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu, przeznaczonych do celów służbowych Biuro Logistyki
36. 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
37. 05.09.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli Wydział Kontroli
38. 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Infrastruktury Wydział Infrastruktury
39. 11.09.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
40. 03.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji - uchylone Zarządzeniem DG z dnia 3 stycznia 2019 r. Biuro Kadr i Organizacji
41. 08.10.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
42. 11.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
43. 22.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Biuro Logistyki
44. 08.11.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Biuro Logistyki
45. 08.11.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
46. 27.11.2018 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków zadaniowych oraz specjalnych pracownikom
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Biuro Kadr i Organizacji
47. 06.12.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się