2019-01-03

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2019 roku

 

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

03.01.2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji Biuro Kadr i Organizacji
2. 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Wydział Finansów i Budżetu
3. 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
4. 11.01.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Koordynacji Świadczeń
5. 18.01.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych, w okulary korygujące wzrok Biuro Kadr i Organizacji
6. 18.01.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
7. 21.01.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli Wydział Kontroli
8. 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 Biuro Logistyki
9. 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki
Społecznej
Wydział Polityki Społecznej
10. 06.02.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod kątem przydatności do dalszej eksploatacji oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11. 12.02.2019 r. w sprawie zasad zamieszczania informacji publicznej oraz przetwarzania danych osobowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
12. 15.02.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
13. 19.02.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji Biuro Kadr i Organizacji
14. 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku regulaminu pracy Biuro Kadr i Organizacji
15. 04.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - nie podlega publikacji Biuro Kadr i Organizacji
16. 27.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej Wydział Polityki Społecznej
17. 29.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Infrastruktury Wydział Infrastruktury
18. 01.04.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
19. 13.05.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli - uchylone zarządzeniem z dnia 16 lipca 2020 r. Wydział Kontroli
20. 21.05.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
21. 22.05.2019 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, zlecania i rozliczania godzin nadliczbowych oraz ustalenia wzoru książki wyjść służbowych Biuro Kadr i Organizacji
22. 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu
23. 31.05.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Polityki Społecznej Wydział Polityki Społecznej
24. 31.05.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny sprzętu, wyposażenia (za wyjątkiem sprzętu komputerowego) będącego na stanie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
25. 09.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż majątku ruchomego pozostającego w dyspozycji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Logistyki
26. 10.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - nie podlega publikacji Biuro Kadr i Organizacji
27. 18.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
28. 18.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Biuro Logistyki
29. 19.07.2019 r. w sprawie zasad wyposażania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w reprezentacyjną odzież służbową Biuro Logistyki
30. 26.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji antymobbingowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - nie podlega publikacji Biuro Kadr i Organizacji
31. 29.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
32. 06.08.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
33. 06.08.2019 r. w sprawie procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
34. 07.08.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wyposażania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w reprezentacyjną odzież służbową Biuro Logistyki
35. 08.08.2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę Biuro Kadr i Organizacji
36. 22.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. promocji prostego języka w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Biuro ds. Obsługi Delegatury
37. 10.09.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Biuro Logistyki
38. 10.09.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Infrastruktury

Wydział Infrastruktury
39. 13.09.2019 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia naboru na stanowiska operatorów numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
40. 19.09.2019 r. w sprawie powołania międzywydziałowego Zespołu ds. realizacji projektów informatycznych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Logistyki
41. 30.09.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania
monitoringu wizyjnego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - nie podlega publikacji
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
42. 11.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek Biuro Logistyki
43. 16.10.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
44. 06.11.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
45. 20.12.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej Biuro Kadr i Organizacji
46. 23.12.2019 r. uchylające zarządzenie Nr 26/10 w sprawie określenia zasad obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w wyniku przeniesienia członka korpusu służby cywilnej (tzw. awansów wewnętrznych) Biuro Kadr i Organizacji

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się