2015-01-07

Rejestr zarządzeń Wojewody Pomorskiego wydanych w 2015 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoWydział Nieruchomości i Skarbu Państwaw sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego – Gminy Miasta Gdańskaw sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 8 w obwodzie głosowania Nr 13 w miejscowości Odry w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo  w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
 

 

 

Nr

Data wydania

 W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół 

1.

05.01.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

2.

08.01.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa   

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

3.

08.01.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownychdo Rady Miejskiej w Lęborku w okręgu wyborczym Nr 12 w obwodzie głosowania Nr 12 w Lęborku 

Wydział Nadzoru

i Kontroli

4.

08.01.2015 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

5.

13.01.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

6.

13.01.2015 r. 

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

7.

13.01.2015 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji  

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

8. 16.01.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego – Gminy Miasta Gdańska 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

9. 16.01.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

10.

16.01.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

11.

19.01.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

12.

19.01.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

13.

23.01.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 8 w obwodzie głosowania Nr 13 w miejscowości Odry  

Wydział Prawny i Nadzoru 

14.

23.01.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

 Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

15.

26.01.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3

Wydział Prawny i Nadzoru 

16.

26.01.2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 4/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku 

Wydział Prawny

i Nadzoru

17.

27.01.2015 r.

w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

18.

29.01.2015.r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowników wieczystych 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

19.

29.01.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

20.

29.01.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będącymi w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

21.

29.01.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

22.

29.01.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

Biuro Kadr i Organizacji 

23. 30.01.2015 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa   Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 
24. 30.01.2015 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

25.

05.02.2015 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - nie podlega publikacji

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

26.

05.02.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo   

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

27.

05.02.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

28.

09.02.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewody Pomorskiego

Biuro Kadr i Organizacji 

29.

11.02.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 181/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku 

Wydział Prawny i Nadzoru 

30.

12.02.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

31.

16.02.2015 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji   

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

32.

17.02.2015 r.

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski na realizację w województwie pomorskim zadań w ramach wieloletniego Programu integracji społeczności romskiej Polsce na lata 2014-2020

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

33.

18.02.2015 r.

 

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czarne

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

34.

18.02.2015 r.

 

 w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

35.

18.02.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

 

 Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

36.

18.02.2015 r.

 w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

37.

19.02.2015 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EBOLA 2015”  

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

38.

26.02.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa  

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

39.

26.02.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarb Państwa 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

40.

26.02.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

41.

27.02.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 15 lat 

 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

42.

27.02.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 15 lat 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

43.

27.02.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 15 lat 

 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

44.

27.02.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 15 lat 

 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

45. 27.02.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
46. 27.02.2015 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

47.

02.03.2015 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 Biuro Kadr i Organizacji
 

48.

02.03.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowników wieczystych 

 Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
 

49.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości
 i Skarbu Państwa

50.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa 

51.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

52.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
53.
05.03.2015 r.
Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
54.
05.03.2015 r.
Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
55.
05.03.2015 r.
Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa 
56.
05.03.2015 r.
Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
57.
05.03.2015 r.
Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa 

58.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

59.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

60.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

61.

05.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

62.

06.03.2015 r.

w sprawie przygotowania ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem "POMORZE-2015"

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

63.

10.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

64.

10.03.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

65.

11.03.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

66.

11.03.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

67.

11.03.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

68.

11.03.2015 r.

   w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa    

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

69.

11.03.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

70.

11.03.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego – Gminy Miejskiej Kwidzyn 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

71.

11.03.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego – Gminy Miejskiej Kwidzyn 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

72.

17.03.2015 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim 

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku 

73.

17.03.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 7/15 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

74.

18.03.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

75.

18.03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

76.

19.03.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu wyborczym nr 14 

Wydział Prawny i Nadzoru 

77.

19.03.2015 r.

zmieniające zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku 

Wydział Prawny i Nadzoru 

78.

19.03.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Starogardzkiego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

79.

24.03.2015 r.

w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji

 

Biuro Kadr i Organizacji 

80.

24.03.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2015 roku 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

81.

25 .03.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

82.

27.03.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

83.

27.03.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

84.

27.03.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

85.

30.03.2015 r.

w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

86.

01.04.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

87.

07.04.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 3  

Wydział Prawny i Nadzoru 

88.

08.04.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kępice 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

89.

10.04.2015 r.

zmieniające zarządzenie 107/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.  

Wydział Administracyjno-Gospodarczy 

90.

10.04.2015 r.

w sprawie powołania Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego  

Biuro Wojewody 

91.

10.04.2015 r.

w sprawie powołania Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego 

Biuro Wojewody 

92.

13.04.2015 r.

w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim  

Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 

93.

15.04.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

94.

15.04.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

95.

15.04.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

96.

15.04.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

97.

17.04.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

98.

17.04.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

99.

17.04.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

100.

17.04.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

101.

17.04.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

102.

17.04.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

103.

20.04.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

104.

20.04.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

105.

22.04.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

106.

22.04.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

107.

22.04.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

108.

24.04.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

109.

24.04.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

110.

24.04.2015 r.

w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą Miasta Gdyni  

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 

111.

28.04.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  

 Biuro Kadr i Organizacji 

112.

29.04.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

113.

29.04.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

114.

29.04.2015 r.

w sprawie przygotowania wojewódzkich struktur reagowania kryzysowego do udziału w ćwiczeniu pk. RENEGADE-KAPER-15/1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

115.

30.04.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

116.

30.04.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

117.

30.04.2015 r.

w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli

118.

04.05.2015 r.

zmieniające Zarządzenie nr 159/2012 w sprawie powołania Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

119.

07.05.2015 r.

w sprawie zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej garażami

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

120.

08.05.2015 r.

w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

121.

11.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

122.

13.05.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 7/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie

Wydział Prawny i Nadzoru

123.

13.05.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 108/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

124.

14.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

125.

14.05.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

126.

14.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w sprawie własności nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

127.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

128.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

129.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

130.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

131.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

132.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

133.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

134.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

135.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

136.

15.05.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

137.

20.05.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w okręgu wyborczym Nr 13

Prawny i Nadzoru

 

138.

21.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

139.

22.05.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej za rok 2015, dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego

Wydział Polityki Społecznej

140.

22.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

141.

22.05.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 140/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Gdańsku.

Prawny i Nadzoru

142.

27.05.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

143.

27.05.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

144.

01.06.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

145.

01.06.2015 r.

w sprawie zgody na dokananie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

146.

02.06.2015 r.

mieniające zarządzenie nr 2/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach. 

Wydział Prawny i Nadzoru

147.

02.06. 2015 r.

mieniające zarządzenie nr 2/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach

Wydział Prawny i Nadzoru

148.

02.06.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kwidzynie  w okręgu wyborczym nr 10

Wydział Prawny i Nadzoru

149.

08.06.2015 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

150.

08.06.2015 r.

w sprawie procedur zarządzania profilami zaufanymi ePUAP oraz nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

151.

15.06.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Dzierzgoń w okręgu wyborczym Nr 15

Wydział Prawny i Nadzoru

152.

17.06.2015 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji-Epidemiologicznej w Gdańsku 

Wydział Prawny i Nadzoru

153.

19.06.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

154.

22.06.2015 r.

w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego - nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

155.

23.06.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

156.

23.06.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

157.

23.06.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

158.

23.06.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

159.

23.06.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

160.

23.06.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

161.

24.06.2015 r.

zmieniające Zarządzenie nr 379/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości zmienione: Zarządzeniem Nr 84/14 Wojewody pomorskiego z dnia 20 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 117/14 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 293/14 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy 

162.

25.06.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przodkowo w okręgu wyborczym Nr 3

Wydział Prawny i Nadzoru

163.

26.06.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody Staroście Starogardzkiemu na powierzenie Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. prowadzenia spraw z zakresu prawa budowlanego dotyczących terenu strefy na terenie Gminy Czarna Woda, w obszarze podstrefy SSE Czarna Woda.

Wydział Prawny i Nadzoru

164.

30.06.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

165.

30.06.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa


166.

30.06.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

167.

30.06.2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny projektów w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Świadomie i bezpiecznie”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

168.

03.07. 2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

169.

03.07.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części w prawie własności

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

170.

06.07.2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020r

Wydział Polityki Społecznej

171.

07.07.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w okręgu Wyborczym Nr 11

Wydział Prawny i Nadzoru

172.

08.07.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

173.

08.07.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

174.

10.07.2015 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku

175.

10.07.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

176.

14.07.2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji pod względem formalnym wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych

Kuratorium Oświaty

177.

15.07.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

178. 15.07.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kartuzy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

179.

15.07.2015 r.

zmieniające zarządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 205/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

180.

15.07.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

181.

15.07.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

182.

15.07.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa dokonanej na rzecz Gminy Stary Targ

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

183.

16.07. 2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

184.

17.07.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

185.

17.07.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

186.

21.07.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

187. 21.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

188.

21.07.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

189.

21.07.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Tczew

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

190.

21.07.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

191.

22.07.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

192.

22.07.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

193.

22.07.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

194.

23.07.2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków i wyłonienia kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim na nową kadencję 2015 – 2019.

Kuratorium Oświaty

195.

23.07.2015 r.

sprawie w powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

196. 24.07.2015 r. w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
197. 24.07.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości za zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Przodkowo Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
198. 24.07.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
199. 24.07.2015 r. w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
200. 27.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
201. 27.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
202. 27.07.2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wicko w okręgu wyborczym nr 5 Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
203. 29.07.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
204. 29.07.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
205. 29.07.2015 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
206. 29.07.2015 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
207. 29.07.2015 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
208. 29.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
209. 29.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
210. 29.07.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego -Gminy Miasta Gdańska Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
211. 31.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
212. 31.07.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego -Gminy Miasta Gdańska Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
213. 31.07.2015 r. w sprawie zgody na bezciężarowe nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
214. 31.07.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
215. 03.08.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim  Wydział Prawny i Nadzoru
216. 06.08.2015 r. w sprawie organizacji Punktów Kontaktów Host Nation Support (HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie województwa pomorskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
217. 07.08.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
218. 10.08.2015 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
219. 10.08.2015 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
220. 12.08.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania  i ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
221. 12.08.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żukowo Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
222. 12.08.2015 r. w sprawie zgody na wynajęcie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
223. 12.08.2015 r. w sprawie zgody na wynajęcie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
224. 12.08.2015 r. w sprawie zgody na wynajęcie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
225. 12.08.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

226.

13.08.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

227.

14.08.2015 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wydział Polityki 

Społecznej

228.

17.08.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

229.

17.08.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

230.

20.08.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Gminy Miasta Gdańska

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

231.

20.08.2015 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Gminy Miasta Hel

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

232.

21.08.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wejherowo

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

233.

21.08.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

234.

21.08.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

235.

21.08.2015 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

236.

21.08.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem „POMORZE – 2015”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

237. 26.08.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Somonino

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

238. 27.08.2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łęczyce w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru

239.

31.08.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców 

Kuratorium Oświaty

240.

02.09.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

241. 02.09.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

242.

02.09.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

243.

02.09.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

244.

02.09.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

245.

03.09.2015 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

246.

03.09.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

247.

07.09.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru

248.

07.09.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Parchowo w okręgu wyborczym Nr 12

Wydział Prawny i Nadzoru

249.

09.09.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

250.

11.09.2015 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Prabutach w okręgu wyborczym Nr 15

Wydział Prawny i Nadzoru

251.

11.09.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

252.

11.09.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

253.

11.09.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

254.

14.09.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieogranicznego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

255.

18.09.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat.

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

256.

21.09.2015 r.

W sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach-„Bezpieczna+”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

257.

24.09.2015 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji.

258

24.09.2015 r.

Zmieniające zarządzenie 107/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

259.

29.09.2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 239/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

 

Biuro Wojewody

260.

02.10.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

261.

02.10.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego oraz umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

262.

06.10.2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 239/15 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Biuro Wojewody

263.

12.10.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

264.

14.10.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowników wieczystych 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

265.

14.10.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 181/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Prawny i Nadzoru

266.

20.10.2015 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

267.

21.10.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

268.

23.10.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

269.

26.10.2015 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

270.

29.10.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

271.

30.10.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

272.

30.10.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

273. 05.11.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości 

i Skarbu Państwa

274. 05.11.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości 

i Skarbu Państwa

275. 05.11.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości 

i Skarbu Państwa

276. 06.11.2015 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Parchowo

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

277.

10.11.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Biuro Wojewody

278.

10.11.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

279.

10.11.2015 r.

w sprawie zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

280.

13.11.2015 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowaniu projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wydział Infrastruktury

281.

13.11.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

282.

19.11.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

283.

19.11.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

284.

19.11.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

285.

19.11.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

286. 

20.11.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 209/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do oceny standardu Straży Gminnych (Miejskich) Województwa Pomorskiego oraz nadania certyfikatu 

Biuro Wojewody

287.

20.11.2015 r.

zmieniające Zarządzenie nr 336/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do przeprowadzenia corocznych kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej 

Biuro Wojewody

288.

20.11.2015 r.

zmieniające Zarządzenie nr 263/2012 z dnia 13 września 2012 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw zapewnienia bezpieczeństwa związanego z organizacją imprez masowych 

Biuro Wojewody

289.

27.11.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

290.

27.11.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

291.

27.11.2015 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

292.

27.11.2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 280/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wydział Infrastruktury

293.

30.11.2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 278/15 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

294.

03.12.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa                 

 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

295.

04.12.2015r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

296.

04.12.2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

297.

04.12.2015 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

298.

22.12.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

299.

23.12.2015 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2016 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

300.

24.12.2015 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

301.

28.12.2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego

Biuro Wojewody

302.

30.12.2015 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

303.

31.12.2015 r.

w sprawie zgody na podwyższenie stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

304.

31.12.2015 r.

w sprawie na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości

i Skarbu Państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się