2016-01-07

Rejestr zarządzeń Wojewody Pomorskiego wydanych w 2016 roku

 

Nr

Data wydania

W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół

1.

05.01.2016 r.

w sprawie wyborów ponownych  do Rady Miasta Pucka w okręgu wyborczym Nr 10

 

Wydział Prawny I Nadzoru

2.

07.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Biuro Wojewody

3.

08.01.2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Pomorskiego Nr 216/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) związanych z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

4. 

13. 01.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu państwa

5.

13.01.2016 r.

w sprawie  zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu państwa

6.

13.01.2016 r.

w sprawie  zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu państwa

7.

13.01.2016 r.

w sprawie  zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu państwa

8.

15.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim 

Wydział Zdrowia PCZP

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych 

9.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

10.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

11.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

12.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

13.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

14.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

15.

 

15.01.2016 r.


 

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

16.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

17.

15.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

18.

19.01.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

19.

20.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

20.

20.01.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

21.

20.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

22.

20.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

23.

20.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

24.

20.01.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

25.

20.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie 302/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

26.

22.01.2016 r.

w sprawie Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku i Delegaturze w Słupsku 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

27.

22.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 

Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

28.

22.01.2016 r.

zmieniające zarządzenie 302/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji. 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

29. 02.02.2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
30. 16.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty Biuro Kadr i Organizacji
31. 18.02.2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds. opracowania programu kształcenia i leczenia w zakresie pierwszej pomocy chorym z powodu nagłego zatrzymania krążenia  Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
32. 23.02.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty Biuro Kadr i Organizacji
33. 11.03.2016 r. w sprawie ustalenia Instrukcji postępowania w zakresie wydawania przez Wojewodę Pomorskiego upoważnień do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli „NATO RESTRICTED” Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
34. 11.03.2016 r. w sprawie nadania nazwy sali w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
35.   numer anulowano  
36. 15.03.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku  Biuro Kadr i Organizacji
37. 16.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty Biuro Kadr i Organizacji
38. 16.03.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa pomorskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
39 17.03.2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – nie podlega publikacji Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
40. 18.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie w Kancelarii Tajnej Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
41. 21.03.2016 r. zmieniające zarządzenie 302/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji zmienione zarządzeniami Wojewody Pomorskiego Nr 25/2016 z dnia 20 stycznia 2016, Nr 28/2016 z dnia 22 stycznia 2016 i Nr 29/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
42. 21.03.2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 12 Wydział Prawny i Nadzoru
43. 22.03.2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
44. 22.03.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na dokonania darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
45. 23.03.2016 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
46. 25.03.2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny i Nadzoru
47. 29.03.2016 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Kontroli

48. 01.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu  ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wydział Administracyjno - Gospodarczy
49. 05.04.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 17/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie  Wydział Prawny i Nadzoru
50. 07.04.2016 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych Kuratorium Oświaty
51. 12.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
52. 12.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w  Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
53. 12.04.2016 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
54. 14.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
55. 14.04.2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w okręgu wyborczym Nr 13 Wydział Prawny i Nadzoru
56. 14.04.2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brusach w okręgu wyborczym Nr 14 Wydział Prawny i Nadzoru
57. 18.04.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wydział Administracyjno-Gospodarczy
58. 22.04.2016 r. w sprawie zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Województwa Pomorskiego Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
59. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
60. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
61. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
62. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
63. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
64. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
65. 25.04.2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
66. 25.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
67. 09.05.2016 r.  w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
68. 10.05.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
69. 10.05.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

70.

 

03.06.2016 r

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2016, dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego

Wydział Polityki Społecznej

71.

31.05.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

72.

31.05.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

73.

03.06.2016 r.

w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą Miasta Gdyni

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

74.

06.06.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku 

Biuro Kadr i Organizacji

75.

07.06.2016 r.

w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim - treść zarządzenia nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

76.

07.06.2016 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego do spraw „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata na lata 2016-2017”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

77.

09.06.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Biuro Wojewody 

78.

14.06.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 11 

Wydział Prawny i Nadzoru

79.

14.06.2016 r.

w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą Władysławowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

80.

14.06.2016 r.

w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

81. 16.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego Wydział Kontroli

82.

20.06.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

83.

20.06.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

84.

20.06.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

85.

20.06.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

86.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

87.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

88.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

89.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

90.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

91.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

92.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

93.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

94.

21.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

95.

21.06.2016 r.

w sprawie zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu ponownego wykorzystywania

Biuro Kadr i Organizacji

96.

21.06.2016 r.

w sprawie zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

97.

22.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

98.

22.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

99.

22.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

100.

22.06.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

101.

24.06.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Przodkowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

102.

28.06.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Karsin w okręgu wyborczym Nr 10

Prawny i Nadzoru

103.

29.06.2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

104.

29.06.2016

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

105.

29.06.2016

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

106.

29.06.2016

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

107.

29.06.2016

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

108.

29.06.2016

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

109.

29.06.2016

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

110.

29.06.2016

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

111.

29.06.2016

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

112.

29.06.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

113.

29.06.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

114.

29.06.2016

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

115.

29.06.2016

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

116.

29.06.2016

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

117.

30.06.2016

w sprawie zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

118.

30.06.2016

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

119.

01.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w   drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

120.

04.07.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

121.

04.07.2016 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

122.

04.07.2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

123.

04.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

124.

05.07.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

125.

11.07.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie udziału Skarbu Państwa wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

126.

11.07.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim

Wydział Zdrowia PCZP

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych

127.

12.07.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z  zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

128.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy oraz na wynajęcie budynku i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

129.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

130.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

131.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

132.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

133.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

134.

14.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

135.

18.07.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na  wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

136.

18.07.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na  wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

137.

18.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

138.

18.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

139.

21.07.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

140.

21.07.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

141.

22.07.2016 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

142.

25.07.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

143.

25.07.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

144.

25.07.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

145.

25.07.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 146. 29.07.2016 r. w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa pomorskiego Wydział Zdrowia
147. 29.07.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
148.  29.07.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
149. 29.07.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
150. 01.08.2016 r. w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
151. 02.08.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Pomorskiego Nr 75/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Województwie Pomorskim - nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

152. 02.08.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
153. 08.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa 
154. 10.08.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości Wydział Administracyjno-Gospodarczy

155.

11.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
156. 12.08.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
157. 12.08.2016 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomościach Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
158. 12.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
159. 12.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
160. 16.08.2016 r. w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
161. 17.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
162. 17.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

163.

17.08.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
164. 24.08.2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czarnem w okręgu wyborczym Nr 13 Wydział Prawny
i Nadzoru

165.

26.08.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL-2016

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

166.

26.08.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

167.

26.08.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarna Dąbrówka w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru

168.

05.09.2016 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

169.

05.09.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE

Biuro Budżetowo-Księgowe

170.

06.09.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu ponownego wykorzystania

Biuro Kadr i Organizacji

171.

06.09.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

172. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
173. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
174. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
175. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
176. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
177. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
178. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
179. 08.09.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

180.

12.09.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Biuro Budżetowo-Księgowe

181.

12.09.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Budżetowo-Księgowe

182.

21.09.2016 r.

w sprawie zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości z zasobu Skarbu państwa

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

183.

22.09.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa

184. 28.09.2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruszcz Gdański w okręgu wborczym Nr 6 Wydział Prawny
i Nadzoru
185. 29.09.2016 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 
Wydział Nieruchomości
i Skarbu Państwa
186. 29.09.2016 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na
okres 15 lat
Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

187.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

188.

29.09.2016 r. 

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

189.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

190.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

191.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

192.

29.09.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz w sprawie zgody na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

193.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

194.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

195.

29.09.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

196.

03.10.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Politechniki Gdańskiej

Wydział Nieruchomosci
i Skarbu Państwa

197.

05.10.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad  zwrotu kosztów przejazdu członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku

Biuro Budżetowo-Księgowe

198.

05.10.2016 r.

w sprawie zgody  na odpłatne nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

199.

05.10.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

200.

05.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

201.

07.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

202.

07.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

203.

07.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

204.

07.10.2016 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnictwa Wojewody Pomorskiego ds. opracowania programu kształcenia i leczenia w zakresie pierwszej pomocy chorym z powodu nagłego zatrzymania krążenia.

Wydział Zdrowia

205.

10.10.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

206.

12.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

207.

14.10.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Biuro Wojewody

208.

14.10.2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wydział Infrastruktury

209.

19.10.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 5

Wydział Prawny i Nadzoru

210.

19.10.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

211.

19.10.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

212.

20.10.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

213.

20.10.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

214.

20.10.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

215.

20.10.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

216.

20.10.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

217.

20.10.2016 r.

w sprawie zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

218.

21.10.2016 r.

w sprawie zgody na użyczenie lokali znajdujących się w budynku  na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

219.

21.10.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

220.

21.10.2016 r.

w sprawie nadania nazwy sali w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr
i Organizacji

221.

21.10.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

222.

24.10.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzytuchom w okręgu wyborczym Nr 14

Wydział Prawny
i Nadzoru

223.

25.10.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smętowo Graniczne w okręgu wyborczym Nr 7

Wydział Prawny
i Nadzoru

224.

28.10.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku 

Biuro Budżetowo-Księgowe

225.

28.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

226.

28.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

227.

28.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

228.

28.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

229.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

230.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

231.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

232.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

233.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

234.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

235.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

236.

31.10.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wejherowo 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

237.

07.11.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Biuro Kadr i Organizacji

238.

07.11.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smołdzino w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny I Nadzoru

239.

08.11.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/22 – województwo pomorskie

Wydział Finansów i Budżetu

240.

14.11.2016 r.

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski na realizację w województwie pomorskim zadań w ramach wieloletniego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

241.

15.11.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 7

Wydział Prawny i Nadzoru

242.

16.11.2016 r.

w sprawie określenia zasad realizacji zwrotu kosztów przejazdu, równowartości zarobku utraconego oraz innych kosztów w związku z udziałem w postępowaniu dyscyplinarnym przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim.

Biuro Budżetowo-Księgowe

243.

17.11.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

244.

17.11.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

245.

17.11.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

246.

18.11.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Budżetowo-Księgowe

247.

18.11.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim

Wydział Zdrowia –PCZP

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych

248.

22.11.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

249.

22.11.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

250.

23.11.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

251.

24.11.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Miasta i Gminy Prabuty 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

252.

29.11.2016 r.

uchylające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania profilami zaufanymi ePUAP oraz nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili ePUAP w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

253.

01.12.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Tczew

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

254.

01.12.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

255.

01.12.2016 r.

w sprawie zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą Ustka

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

256.

01.12.2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego 

Biuro Wojewody

257.

01.12.2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Wydział Polityki Społecznej

258.

06.12.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa dokonanej na rzecz Gminy Sztum

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

259.

07.12.2016 r.

w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku 

Biuro Kadr i Organizacji

260.

09.12.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru

261.

12.12.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

262.

12.12.2016 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

263.

12.12.2016 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Programu „Rodzina 500 plus”

Wydział Polityki Społecznej

264.

16.12.2016 r

uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Pomorskim 

Biuro Wojewody

265.

16.12.2016 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

266.

16.12.2016 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

267.

20.12.2016 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2017 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

268.

20.12.2016 r.

w sprawie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

269.

27.12.2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w okregu wyborczym Nr 15

Wydział Prawny i Nadzoru

270.

29.12.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

271.

29.12.2016 r.

w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa  

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

272.

29.12.2016 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

273.

29.12.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

274.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

275.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

276.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny w nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

277.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

278.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Redy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

279.

30.12.2016 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie Województwa Pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

280.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

281.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

282.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

283.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

284.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

285.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

286.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

287.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

288.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

289.

30.12.2016 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się