2017-01-03

Rejestr zarządzeń Wojewody Pomorskiego wydanych w 2017 roku

 

Nr

Data wydania

W jakiej sprawie

Wydział/Biuro/Zespół

1.

04.01.2017.r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

2.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

3.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

4.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

5.

04.01.2017.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

6.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

7.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

8.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

9.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państw

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

10.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

11.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

12.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

13.

04.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

14.

11.01.2017 r.

w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

15.

13.01.2017 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

16.

13.01.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Dzierzgoń w okręgu wyborczym Nr 14

Wydział Prawny i Nadzoru

17.

13.01.2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

18.

18.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.215.2016, dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

19.

18.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.235.2016, dotyczącej użyczenia części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

20.

20.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.219.2016 dotyczące zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

21.

20.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.276.2016, dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

22.

24.01.2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 15/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., zmienione zarządzeniem nr 239/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/22 – województwo pomorskie

Wydział Finansów i Budżetu

23.

27.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.188.2016 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

24.

27.01.2017 r.

w sprawie powołania imiennych składów osobowych Powiatowych Komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

25.

27.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.268.2016, dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

26.

27.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.245.2016, dotyczącej  zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobuSkarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

27.

27.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.238.2016, dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

28.

27.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.261.2016, dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobuSkarbu Państwa 

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

29.

27.01.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.271.2016, dotyczącej zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

30.

09.02.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.240.2015, dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w użytkowaniewieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

31.

09.02.2017 r

w sprawie nr NSP-II.7582.1.273.2016 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

32.

09.02.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.274.2016 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

33.

09.02.2017 r.

sprawie nr NSP-II.7582.1.277.2016, dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

34.

09.02.2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Biuro Kadr i Organizacji

35.

10.02.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.243.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

36.

13.02.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

37.

15.02.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek w okręgu wyborczym Nr 11

Wydział Prawny i Nadzoru

38.

15.02.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo w okręgu wyborczym Nr 8

Wydział Prawny i Nadzoru

39.

16.02.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych

Wydział Prawny i Nadzoru

40.

22.02.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.61.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

41.

27.02.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kiszewa w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru

42.

27.02.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 8

Wydział Prawny i Nadzoru

43.

01.03.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

44.

03.03.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

45.

03.03.2017 r.

w sprawie powołania imiennego składu osobowego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej orzekającej o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. - nie podlega publikacji.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

46.

10.03.2017 r.

zmieniające zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

47.

10.03.2017 r.

w sprawie kontroli wewnętrznych realizowanych przez Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

48. 13.03.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.35.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

49.

13.03.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.29.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

50.

13.03.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.27.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

51.

13.03.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.217.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

52. 13.03.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.226.2016 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

53.

13.03.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

54.

23.03.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.34.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

55.

23.03.2017 r.

w sprawie opracowania procedur realizacji przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w PomorskimUrzędzie Wojewódzkim

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

56.

30.03.2017 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania imiennych składów osobowych Powiatowych Komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

57.

o4.04.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

58.

05.04.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz w okręgu wyborczym Nr 6

Wydział Prawny i Nadzoru

59.

05.04.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

60.

10.04.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

61.

19.04.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców oraz wynagradzania obrońcy z urzędu

Biuro Wojewody

62. 20.04.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.24.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
63. 26.04.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.37.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
64. 26.04.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.40.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

65.

28.04.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

66. 13.05.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.45.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
67. 13.05.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.2.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
68. 15.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.42.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
69. 15.05.2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie utrzymania i doskonalenia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 Biuro Kadr i Organizacji

70.

16.05.2017 r.

w sprawiewyborów uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w okręgu wyborczym Nr 3

Wydział Prawny i Nadzoru

71.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.58.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

72.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.55.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

73.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.44.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

74.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.51.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

75.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.61.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

76.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.38.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

77.

22.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.222.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

78.

24.05.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.60.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz GminyChoczewo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

79.

25.05.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Kontroli

80.

25.05.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej określonych przez komisje jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

81.

29.05.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 20

Wydział Prawny i Nadzoru

82.

29.05.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Biuro Wojewody

83.

31.05.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2017, dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego

Wydział Polityki Społecznej

84.

06.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.46.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

85.

06.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.48.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

86.

06.06.2017r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.123.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowych z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

87.

06.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.123.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowych z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

88.

07.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.31.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy oraz na wynajęcie części budynku i wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

89.

07.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.47.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

90.

07.06.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa pomorskiego Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

91.

09.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.95.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu na okres 10 lat

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

92.

09.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.14.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

93.

09.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.71.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

94.

09.06.2017 r.

w sprawiewyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 11

Wydział Prawny i Nadzoru

95.

13.06.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do przygotowania wniosku i przeprowadzenia otwartego naboru partnerów do projektu nr 8/2017/OG-FAMI w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Wydział Polityki Społecznej

96.

13.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.267.2016 dotyczącej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia odpłatnej umowy użytkowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

97.

22.06.2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2017 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

98.

22.06.2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w Województwie Pomorskim

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

99.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.90.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

100.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.21.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

101.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.33.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

102.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.82.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

103.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.79.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

104.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.100.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

105.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.16.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

106.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.66.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

107.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.13.2017 dotyczącej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

108.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.32.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

109.

23.06.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.134.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

110.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.15.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

111.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.75.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

112.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.76.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

113.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.77.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

114.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.78.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

115.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.65.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

116.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.98.2017 dotyczącej wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

117.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.54.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

118.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.96.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

119.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.81.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie lokali znajdujących się w budynku na nieruchomości  Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

120.

04.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.49.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

121.

10.07.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobowo w okręgu wyborczym Nr 11

Wydział Prawny i Nadzoru

122.

17.07.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

123.

17.07.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu ponownego wykorzystywania

Biuro Kadr i Organizacji

124.

17.07.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

125.

20.07.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i  zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Pomorskim

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

126.

21.07.2017 r.

w sprawie zasad przeprowadzania dowodu z opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

127.

24.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.112.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

128.

24.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.236.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

129.

26.07.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.126.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

130. 26.07.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektów 7/2017/OG-FAMI  w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i  Integracji. Biuro Logistyki
131. 28.07.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.69.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

132. 28.07.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.107.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

133. 28.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.33.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

134. 26.07.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji  Projektu nr 8/2017/OG-FAMI w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wydział Polityki Społecznej
135. 28.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i  zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Pomorskim Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
136. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.5.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

137. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.12.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

138. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.62.2017 dotyczącej wyrażenia zgody sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

139. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.111.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

140. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.102.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

141. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.139.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

142. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.105.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

143. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.119.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

144. 02.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.52.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

145. 10.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, celem przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

146. 10.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.137.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

147. 10.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.134.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

148. 10.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.144.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie lokali niemieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

149. 10.08.2017 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.150.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

150. 10.08.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych 

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

151.

11.08.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.149.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

 

152.

11.08.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.79.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

153.

22.08.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

154.

29.08.2017 r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

155.

30.08.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.160.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

156.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.250.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

157.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.120.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

158.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.72.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

159.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.4.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

160.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.9.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

161.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.10.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

162.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.11.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

163.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.152.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

164.

01.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.275.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

165.

01.09.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.123.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowych z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

166.

08.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.110.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

167.

18.09.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji  strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej określonych przez komisje jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

168.

18.09.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym Nr 10

Wydział Prawny i Nadzoru

169.

19.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.86.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

170.

19.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.145.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

171.

19.09.2017 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Kwalifikacyjnego do dokonywania kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Biuro Wojewody

172.

20.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.95.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

173.

20.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.74.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

174.

20.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.168.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

175.

21.09.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

176.

22.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.130.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

177.

22.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.151.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

178. 22.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.165.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

179.

25.09.2017 r.

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

180.

26.09.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym Nr 6

Wydział Prawny i Nadzoru

181.

26.09.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 5

Wydział Prawny i Nadzoru

182.

26.09.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców oraz wynagradzania obrońcy z urzędu

Biuro Wojewody

183.

27.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.63.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

184.

27.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.64.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

185.

27.09.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.163.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

186.

29.09.2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

187.

29.09.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

188.

03.10.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wydział Polityki Społecznej

189.

06.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.132.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania wieczystego na nieruchomościach z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

190.

06.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.175.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

191.

06.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.114.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

192.

12.10.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsk

Wydział Finansów i Budżetu

193.

12.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

194.

17.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.176.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

195.

17.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.183.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

196.

17.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.194.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

197.

19.10.2017 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wydział Infrastruktury

198.

19.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.195.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

199.

19.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.177.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

200.

19.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.178.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

201.

19.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych pod kryptonimem „WOAL-2017”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

202.

23.10.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.148.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

203.

27.10.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

204.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.56.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

205.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.129.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

206.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.21.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

207.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.80.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

208.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.118.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

209.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.88.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

210.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.99.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku  na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

211.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.106.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

212.

03.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.149.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

213.

06.11.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wydział Infrastruktury

214.

07.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.203.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

215.

07.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.180.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

216.

07.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.222.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

217.

16.11.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 8

Wydział Prawny i Nadzoru

218.

16.11.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7

Wydział Prawny i Nadzoru

219.

17.11.2017 r.

w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Wydział Infrastruktury

220.

17.11.2017 r.

w sprawie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy po ukończeniu kwalifikacji wstępnej.

Wydział Infrastruktury

221.

17.11.2017 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

222.

17.11.2017 r.

w sprawie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim na kadencję w latach 2018-2023

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

223.

20.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.174.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości do zasobu Skarbu Państw

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

224.

20.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.206.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

225.

20.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.121.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

226.

17.11.2017 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej, celem przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

227.

20.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.93.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

228.

20.11.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.187.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

229.

21.11.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szemud w okręgu wyborczym Nr 5

Wydział Prawny i Nadzoru

230.

22.11.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wydział Infrastruktury

231.

21.11.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku

 

Biuro Kadr i Organizacji

232.

29.11.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

233.

30.11.2017 r.

w sprawie powołania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Biuro Wojewody

234.

04.12.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie realizacji obowiązku składania i przetwarzania oświadczeń o stanie majątkowym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

235.

15.12.2017 r.

w sprawie rozszerzenia numeru klasyfikacji Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w związku z przejęciem zadania z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Wydział Polityki Społecznej

236.

15.12.2017 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2018 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

237.

15.12.2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 15/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., zmienione zarządzeniem nr 239/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/22 – województwo pomorskie

Wydział Finansów i Budżetu

238.

15.12.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

239.

18.12.2017 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.63.2017 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowaniewieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

240.

18.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.224.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

241.

18.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.221.2017 dotyczącej zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

242.

18.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.64.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

243.

19.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.216.2017 dotyczącej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

244.

19.12.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie NSP-II.7582.1.6.2016 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

245.

19.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Wydział Polityki Społecznej

246.

19.12.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

247.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.181.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

248.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.167.2017 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

249.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.208.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z  zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

250.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.67.2017 dotyczącej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

251.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.217.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

252.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.196.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wejherowo

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

253.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.124.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

254.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.142.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

255.

20.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.179.2017 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

256.

21.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.143.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

257.

21.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.91.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

258.

21.12.2017 r.

w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz w okręgu wyborczym Nr 6

Wydział Prawny i  Nadzoru

259.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.272.2016 dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej do zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

260.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.103.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

261.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.222.2017 dotyczącej zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

262.

28.12.2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Wydział Finansów i Budżetu

263.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.184.2017 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

264.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.233.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

265.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.234.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

266.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.235.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

267.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.236.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

268.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.237.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

269.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.238.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

270.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.239.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

271.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.240.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

272.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.241.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

273.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.242.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

274.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.243.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

275.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.244.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

276.

28.12.2017 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.245.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział

Nieruchomości

i Skarbu Państwa

277.

29.12.2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica w okręgu wyborczym Nr 14

Wydział Prawny i Nadzoru

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się