2018-01-08

Rejestr zarządzeń Wojewody Pomorskiego wydanych w 2018 roku

 

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

03.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.247.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
2.  03.01.2018 r. w sprawie odwołania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Województwie Pomorskim Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

3.

04.01.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie Województwa Pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

4.

08.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.231.2017 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

5.

12.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.115.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

6.

12.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.230.2017 dotyczącej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

7.

12.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.218.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

8.

12.01.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

9.

16.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Wydział Infrastruktury

10.

17.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.227.2017 dotyczącej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Województwa Pomorskiego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

11.

17.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.215.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

12.

17.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.246.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

13.

22.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie realizacji obowiązku składania i przetwarzania oświadczeń o stanie majątkowym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

14.

22.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.232.2017 dotyczącej zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

15.

22.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.249.2017 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

16.

22.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie Województwa Pomorskiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

17.

22.01.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektów 7/2017/OG-FAMI w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Biuro Logistyki

18.

23.01.2018 r.

w sprawie powołania imiennych składów osobowych Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej oraz Powiatowych Komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19.

23.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.173.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

20.

23.01.2018 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Puck w okręgu wyborczym Nr 20

Wydział Prawny i Nadzoru

21.

24.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.198.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

22.

31.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.97.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

23.

31.01.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.147.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

24.

06.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.253.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

25.

06.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.138.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

26.

06.02.2018 r

w sprawie nr NSP-II.7582.1.197.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łęczyce

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

27.

06.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.256.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Rumi

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

28.

08.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.248.2017 dotyczącej zgody na zbycie udziałów w nieruchomości Skarbu Państwa oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu dotychczasowym dzierżawcom

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

29.

08.02.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

30.

12.02.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania imiennych składów osobowych Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej oraz Powiatowych Komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

31.

12.02.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

32.

14.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.188.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

33.

19.02.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych

Biuro Wojewody

34.

21.02.2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023

Wydział Prawny i Nadzoru

35.

22.02.2018 r.

w sprawie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gdańsku.

Wydział Prawny i Nadzoru

36.

23.02.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.147.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

37.

26.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.13.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

38.

22.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.23.2018 dotyczącej zgody sprawie na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

39.

27.02.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.210.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

40.

27.02.2018 r.

w sprawie powołania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

Biuro Wojewody

41.

02.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.20.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

42.

02.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.21.2018 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

43.

23.02.2018 r.

w sprawie dodatku zadaniowego dla Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodniczącego oraz Członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w Gdańsku.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

44.

05.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.17.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

45.

05.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.158.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

46.

05.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.133.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

47.

05.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.193.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

48.

05.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.252.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

49.

05.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Biuro Wojewody

50.

02.03.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa i Usprawniania Ruchu na Obwodnicy Trójmiasta

Biuro Wojewody

51.

05.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.140.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

52.

12.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wydział Polityki Społecznej

53.

13.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Biuro Wojewody

54.

21.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania imiennych składów osobowych Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej oraz Powiatowych Komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

55.

21.03.2018 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

56.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.33.2018 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

57.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.199.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

58.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.214.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

59.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.10.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

60.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.14.2018 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

61.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.127.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

62.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.136.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

63.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.155.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

64.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.189.2017 dotyczącej zgody na zamianę nieruchomości między Skarbem Państwa a Gminą Kosakowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

65.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.205.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

66.

27.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.253.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

67.

27.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.255.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Rumi

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

68.

27.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie Nr 89/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Wydział Nadzoru i Kontroli

69.

30.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.254.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

70.

30.03.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.29.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

71. 30.03.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.34.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
72. 30.03.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.191.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

73.

05.04.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

 

Wydział Kontroli

74.

09.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.228.2017 dotyczącej zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

75.

13.04.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

76.

16.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.48.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

77.

16.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.223.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

78.

16.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.49.2018 dotyczącej zgody na wynajem nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

79.

16.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.50.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

80.

26.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.36.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

81.

26.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.27.2018 dotyczącej zgody na użyczenie lokali z zasobu Skarbu Państwa oraz najem części nieruchomości Skarbu Państwa i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

82.

26.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.54.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

83.

26.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.257.2017 dotyczącej wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

84.

26.04.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.59.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

85.

26.04.2018 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wydział Infrastruktury

86.

30.04.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji Projektu nr 16/8-2017/OGFAMI w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wydział Polityki Społecznej

87.

02.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.1.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

88.

02.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.3.2018 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

89.

02.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.186.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

90.

02.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.251.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

91.

08.05.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

92.

09.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.38.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

93.

15.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.63.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

94.

15.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.56.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

95.

15.05.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.71.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

96.

15.05.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wydział Polityki Społecznej

97.

16.05.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

98.

16.05.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Wydział Prawny i  Nadzoru

99.

28.05.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

100.

28.05.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie.

Wydział Prawny i  Nadzoru

101.

28.05.2018 r.

w sprawie ustalenia Zasad i trybu zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych przetwarzanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

102.

01.06.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.79.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

103.

01.06.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.193.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państw

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

104.

01.06.2018 r.

w sprawie określenia zadań i kompetencji Wicewojewody Pomorskiego

Biuro Kadr i Organizacji

105.

12.06.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw monitorowania składowisk i wysypisk odpadów zlokalizowanych na obszarze województwa pomorskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

106.

13.06.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018, dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego

Wydział Polityki Społecznej

107.

13.06.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.73.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

108.

15.06.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.43.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

109.

19.06.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.42.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

110.

22.06.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.39.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

111.

22.06.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

112.

22.06.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

113.

22.06.2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 16/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Wydział Prawny i Nadzoru

   114.

     02.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.51.2018 dotyczącej zgody na najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

   115.

     02.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.123.2016 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

   116.

     02.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.219.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  z zasobu Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

   117.

     28.06.2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 17/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie.

Wydział Prawny i Nadzoru

118.

05.07.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw monitorowania składowisk i wysypisk odpadów zlokalizowanych na obszarze województwa pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

119.

11.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.92.2018 dotyczącej wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

120.

11.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.94.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

121.

11.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.95.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

122.

16.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.55.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaw

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

123.

19.07.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

124.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.86.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

125.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.88.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

126.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.70.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

127.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.74.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

128.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.69.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

129.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.52.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

130.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.60.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

131.

27.07.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.115.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

132.

01.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.105.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

133.

03.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.106.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

134.

03.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.104.2018 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

135.

03.08.2018 r.

sprawie nr NSP-II.7582.1.41.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

136.

03.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.123.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

137.

06.08.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze Zatoki Gdańskiej w 2018 r.

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

138.

07.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.112.2018 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

139.

07.08.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw monitorowania jakości wwożonych na teren Polski towarów przez przejścia graniczne w województwie pomorskim

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

140.

08.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.196.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wejherowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

141.

08.08.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Wydział Finansów i Budżetu

142.

08.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

143.

08.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych  w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wejherowie

Wydział Finansów i Budżetu

144.

08.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdyni

Wydział Finansów i Budżetu

145.

08.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim

Wydział Finansów i Budżetu

146.

08.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tczewie

Wydział Finansów i Budżetu

147.

08.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

148.

13.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.2.33.2018 dotyczącej uchylenia zgód na udzielenie bezterminowych bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

149.

13.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.5.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

150.

13.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.9.2018 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

151.

14.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.126.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

152.

16.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.65.2017 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

153.

16.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.103.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

154.

16.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.117.2017 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

155.

23.08.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw nadzoru nad działalnością Komisji Gminnych do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

156.

23.08.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

157.

23.08.2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

158.

28.08.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.129.2018 dotyczącej zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

159.

05.09.2018 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku.

Wydział Prawny i Nadzoru

160.

10.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.110.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

161.

10.09.2018 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Wydział Polityki Społecznej

162.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.140.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

163.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.125.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

164.

18.09.2018 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku

Wydział Prawny i Nadzoru

165.

18.09.2018 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie

Wydział Prawny i Nadzoru

166.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.250.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

167.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.4.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

168.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.84.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

169.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.137.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

170.

18.09.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.143.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

171.

27.09.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

172.

04.10.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

173. 08.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu

174.

09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.37.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

175. 09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.229.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodzebezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
176. 09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.135.2018 dotyczącej zgody na wynajęcie pomieszczenia garażowego znajdującego się na nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

177.

09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.151.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

178. 09.10.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.58.2018 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

179.

09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.109.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

180.

09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.99.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

181.

09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.2.33.2018 dotyczącej uchylenia zgód na udzielenie bezterminowych bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

182. 09.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.100.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
183. 10.10.2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu monitorującego wpływ działalności Port Service Sp. z o.o. na środowisko Biuro Wojewody
184. 10.10.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.31.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

185.

12.10.2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Wydział Infrastruktury

186.

26.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.164.2018 dotyczącej zgody na wynajęcie lokali znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

187.

26.10.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

188.

31.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.160.2018 dotyczącej zgody na użyczenie udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

189. 31.10.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.144.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
190.

31.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.136.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
191. 31.10.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.159.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
192. 31.10.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.138.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
193. 31.10.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.166.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

194.

06.11.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.167.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

195.

06.11.2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografi

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

196.

06.11.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.168.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

197.

06.11.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.39.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

198.

08.11.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/22 –województwo pomorskie

Wydział Finansów i Budżetu

199.

14.11.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.122.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

200.

15.11.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.147.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

201.

19.11.2018.r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koczała

Wydział Prawny i Nadzoru

202.

19.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Główczyce

Wydział Prawny i Nadzoru

203.

19.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miastku

Wydział Prawny i Nadzoru

204.

20.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaliska

Wydział Prawny i Nadzoru

205.

20.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pelplinie

Wydział Prawny i Nadzoru

206.

20.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb

Wydział Prawny i Nadzoru

207.

20.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sztutowo

Wydział Prawny i Nadzoru

208.

26.11.2018 r.

w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego (WPZK)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

209.

26.11.2018 r.

w sprawie udziału Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego w ćwiczeniu z wojskami pod kryptonimem „ANAKONDA-18”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

210.

28.11.2018 r.

w sprawie dodatku zadaniowego dla Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodniczącego oraz Członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

211.

28.11.2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji Projektu nr 8/2017/OG-FAMI w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wydział Polityki Społecznej

212.

05.12.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.76.2018 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

213.

05.12.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.162.2018 dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

214.

05.12.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.182.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

215.

05.12.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.177.2018 dotyczącej zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

216.

11.12.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.78.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

217.

11.12.2018 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.113.2018 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

218. 11.12.2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku Wydział Prawny i Nadzoru
219. 18.12.2018 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w województwie pomorskim w 2019 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
220. 20.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.191.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
221. 20.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.64.2018 dotyczącej zgody na wynajęcie lokalu z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
222. 20.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.174.2018 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
223. 20.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.190.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
224. 20.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.153.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
225. 20.12.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Biuro Kadr i Organizacji
226. 20.12.2018 r. w sprawie aktualizacji Powiatowych/Miejskich Planów Zarządzania Kryzysowego (PPZK/MPZK) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
227. 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 85/22 - województwo pomorskie Wydział Finansów i Budżetu
228. 21.12.2018 r.

w sprawie ustalenia Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego na lata 2019-2021

Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
229. 27.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.61.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
230. 27.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.24.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
231. 27.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.57.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
232. 27.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.186.2018 dotyczącej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu na rzecz Gminy Cewice Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
233. 27.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.75.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
234. 27.12.2018 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.146.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
235. 27.12.2018 r. sprawie nr NSP-II.7582.1.188.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
236. 27.12.2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w okręgu wyborczym Nr 14 Wydział Prawny i Nadzoru
237. 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Wydział Polityki Społecznej
238. 27.12.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Biuro Logistyki

239.

28.12.2018 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2019 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

240.

31.12.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się