2019-01-11

Rejestr zarządzeń Wojewody Pomorskiego wydanych w 2019 roku

 

L.p.

Data wydania

Określenie przedmiotu aktu

Wydział/Biuro/Zespół

1.

10.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.178.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

2.

10.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.173.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

3.

10.01.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie

Wydział Prawny i Nadzoru

4.

10.01.2019 r.

w sprawie ustalenia siedzib, terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

5.

14.01.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo

Wydział Prawny i Nadzoru

6.

14.01.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Linia

Wydział Prawny i Nadzoru

7.

14.01.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym Nr 3

Wydział Prawny i Nadzoru

8.

16.01.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 1

Wydział Prawny i Nadzoru

9.

22.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.171.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

10.

22.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.196.2018 dotyczącej zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

11.

22.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.225.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

12.

22.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.208.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

13.

25.01.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.213.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

14.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego Gdańsk Port

Wydział Infrastruktury

15.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego w Gdyni

Wydział Infrastruktury

16.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego we Władysławowie

Wydział Infrastruktury

17.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego w Jastarni

Wydział Infrastruktury

18.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego w Helu

Wydział Infrastruktury

19.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego w Łebie

Wydział Infrastruktury

20.

29.01.2019 r.

w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego w Ustce

Wydział Infrastruktury

21.

29.01.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

22.

30.01.2019 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia siedzib, terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

23.

30.01.2019 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej i Powiatowych komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. – nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

24.

30.01.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

25.

31.01.2019 r.

w sprawie w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego morskiego przejścia granicznego Gdańsk – Górki Zachodnie

Wydział Infrastruktury

26.

05.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.215.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

27.

05.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.181.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

28.

08.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.193.2018 dotyczącej zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

29.

11.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.214.2018 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

30.

11.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.2.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

31.

11.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.11.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

32.

11.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.9.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

33.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.172.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

34.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.197.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

35.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.14.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

36.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.206.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

37.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.10.2019 dotyczącej zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

38.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.183.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

39.

13.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.185.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
40. 15.02.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.180.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
41. 15.02.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.190.2017 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
42. 19.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.85.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
43. 19.02.2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cedry Wielkie w okręgu wyborczym Nr 14 Wydział Prawny i Nadzoru
44. 19.02.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica Wydział Prawny i Nadzoru
45. 22.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.13.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
46. 22.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.202.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
47. 22.02.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.8.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

48.

04.03.2019 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.- nie podlega publikacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

49.

08.03.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego

Wydział Kontroli

50.

14.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.132.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

51.

14.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.56.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

52.

14.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.28.2019 dotyczącej zmiany
zarządzenia w przedmiocie zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

53.

14.03.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib, terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

54.

14.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na obszarze województwa pomorskiego w 2019 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

55.

14.03.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Biuro Logistyki

56.

15.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.49.2019 dotyczącej zmiany zarządzenia w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

57.

22.03.2019 r.

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wydział Infrastruktury

58.

22.03.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr I organizacji

59.

27.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.45.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

60.

27.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.70.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

61.

28.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.83.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

62.

28.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.11.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

63.

28.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.1.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

64.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.142.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

65.

29.03.2019 r

w sprawie nr NSP-II.7582.1.48.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

66.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.47.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

67.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.68.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

68.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.127.2018 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

69.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.41.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

70.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.42.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

71.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.43.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

72.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.44.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

73.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.66.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

74.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.51.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

75.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.52.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

76.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.54.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

77.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.72.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

78.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.207.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wejherowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

79.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.59.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

80.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.60.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

81.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.58.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

82.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.67.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

83.

29.03.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.40.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

84.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.5.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Słupsk

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

85.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.4.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Sopotu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

86.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.62.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

87.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.7.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Lębork

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

88.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.10.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Kwidzyna

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

89.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.12.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Wejherowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

90.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.14.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

91.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.2.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

92.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.3.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Wicko

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

93.

11.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.13.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Reda

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

94.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.111.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

95.

16.04.2019.r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.5.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

96.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.78.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

97.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.81.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

98.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.120.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

99.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.75.2019 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

100.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.77.2019 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

101.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.15.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Miasta i Gminy Prabuty

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

102.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.46.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowych z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

103.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.50.2019 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

104.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.73.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

105.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.116.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

106.

16.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.216.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

107.

18.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.189.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

108.

18.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.148.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

109.

18.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.199.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

110.

19.04.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.97.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

111.

24.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2019, dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego

Wydział Polityki Społecznej

112.

08.05.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gardeja w okręgu wyborczym nr 11 i nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru

113.

08.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.6.2019 dotyczącej określenia warunków udzielenia oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiacych własność Skarbu Państwa, połozonych na terenie Gminy Władysławowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

114.

08.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.15.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych na terenie Gminy Ustka

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

115. 08.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.16.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych na terenie Gminy Miasta Słupska

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

116. 08.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.17.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych na terenie Gminy Chojnice

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
117.

09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.169.2017 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
118. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.219.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
119. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.24.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
120. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.91.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przeatrgowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
121. 10.05.2019 r.

w sprawie  nr NSP-II.7582.1.169.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
122. 06.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.169.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
123. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.92.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
124. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.200.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
125. 10.05.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 13

Wydział Prawny i Nadzoru
126. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.85.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
127. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.87.2019 dotyczącej zgody na zbycie udziałów w nieruchomości Skarbu Państwa oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu dotychczasowym dzierżawcom

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
128. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.90.2019 dotyczącej zmiany zarządzenia w przedmiocie zgody na użyczenie lokali niemieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
129. 09.05.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu 10/2019/OG-FAMI w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Biuro Logistyki
130. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.88.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
131. 09.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.30.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
132. 08.05.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru
133. 21.05.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "GWIZD 2019"

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
134. 21.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.8.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Pelplin

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
135. 21.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.20.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomosci z zasobu Skarbu Państwa oraz na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
136. 21.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.21.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
137. 24.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.184.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomościach z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
138. 28.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.108.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
139. 28.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.194.2018 dotyczącej zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej i nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
140. 28.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.108.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomosci z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
141. 28.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.69.2019 dotyczącej zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
142. 28.05.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.109.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
143. 29.05.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego: doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Biuro Wojewody
144. 30.05.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.102.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
145. 30.05.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.55.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
146. 30.05.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.3.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Miasta
Kwidzyna
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
147. 30.05.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.93.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
148.

04.06.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.72.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
149. 04.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.74.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
150. 05.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.203.2018 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
151. 16.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.76.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
152. 16.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.101.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
153. 16.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.6.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

154. 21.06.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.35.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
155. 25.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.73.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
156. 25.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.22.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
157. 28.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.210.2018 dotyczącej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przesyłu na rzecz Gminy Nowa Wieś Lęborska Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
158. 28.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.65.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Parchowo Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
159. 28.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.94.2019 dotyczącej zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
160. 28.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.152.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
161. 28.06.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.128.2019 dotyczącej zgody na użyczenie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
162. 03.07.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.120.2019 dotyczącej zgody dokonanie darowizny
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
163. 03.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad realizacji zwrotu kosztów przejazdu, równowartości zarobku utraconego oraz innych kosztów w związku z udziałem w postępowaniu dyscyplinarnym przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim Wydział Finansów i Budżetu
164. 03.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Pomorskiego Zespołu do Spraw Przeciwdzialania Handlowi Ludźmi. Wydział Polityki Społecznej
165. 03.07.2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

166.

05.07.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.29.2019 dotyczącej zgody na użyczenie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

167.

09.07.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym Nr 8

Wydział Prawny i Nadzoru

168. 12.07.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.19.2019 dotyczącej zgody na wynajęcie lokali usytuowanych w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
169. 12.07.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.81.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
170. 17.07.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.119.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
171. 17.07.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.63.2018 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
172. 17.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.7.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Lębork Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
173. 17.07.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Wydział Polityki Społecznej

174.

18.07.2019 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

175.

19.07.2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds.  realizacji programu leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu

Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

176.

22.07.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim na kadencję w latach 2019 – 2023.

Biuro Wojewody

177.

24.07.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.142.2019 dotyczącej zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa w drodze darowizny

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

178.

24.07.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.118.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

179.

01.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.112.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

180.

02.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.133.2019 dotyczącej zgody na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

181.

07.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.22.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Malborka

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

182.

07.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.20.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kartuzy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

183.

07.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.18.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Pruszcz Gdański

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

184.

07.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.24.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kolbudy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

185.

07.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.21.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Sadlinki

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

186.

07.08.2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds. realizacji programu leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych na lata 2019-2020

Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

187.

07.08.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania dowodu z opinii biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

188.

08.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.61.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

189.

08.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.126.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

190.

08.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.143.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

191.

08.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.141.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szemud

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

192.

09.08.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie

Wydział Prawny i Nadzoru

193.

09.08.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim

Wydział Prawny i Nadzoru

194.

28.06.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanymi, organami nadzoru budowlanego, samorządu zawodowego i Stowarzyszeniem Architektów Polskich

Wydział Infrastruktury

195.

20.08.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej, organami nadzoru budowlanego, samorządu zawodowego i Stowarzyszeniem Architektów Polskich

Wydział Infrastruktury

196.

20.08.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.144.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

197.

28.08.2019 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

198.

29.08.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim oraz Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

Biuro Wojewody

199.

12.09.2019 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdyni

Wydział Prawny i Nadzoru

200.

12.09.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Wydział Prawny i Nadzoru

201.

23.09.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.23.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Choczewo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

202.

23.09.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.5.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Słupsk

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

203.

23.09.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty

Biuro Kadr i Organizacji

204.

26.09.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku

Wydział Prawny i Nadzoru

205.

30.09.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

206.

30.09.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.147.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

207.

10.10.2019 r.

w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

208.

10.10.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie

Wydział Prawny i Nadzoru

209. 10.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku
Biuro Kadr i Organizacji

210.

16.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.197.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

211. 16.10.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okregu wyborczym nr 2

Wydział Prawny i Nadzoru

212.

21.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.160.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

213.

21.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.132.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

214.

21.10.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

215.

21.10.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pelplinie w okręgu wyborczym Nr 12

Wydział Prawny i Nadzoru

216.

24.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Pomorskiego Kuratora Oświaty

Biuro Kadr i Organizacji

217.

24.10.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

218.

30.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.117.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

219.

30.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.198.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

220.

30.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.138.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

221.

30.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.1.136.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

222.

30.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.173.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

223.

30.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pomorskiego, Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wydział Polityki Społecznej

224.

30.10.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

225. 30.10.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.169.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
226. 31.10.2019 r.

w sprawie udziału Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w krajowym ćwiczeniu z zakresu ochrony radiologicznej i zarzadzania kryzysowego na wypadek zdarzeń radiacyjnych pk. PROMIEŃ - 2019

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
227. 31.10.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.181.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
228. 31.10.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.184.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
229. 31.10.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.183.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie
części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
230. 31.10.2019 r. w sprawie nr NSP-II.7582.1.178.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa
231. 31.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.12.2019 dotyczącej określenia
warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Wejherowo
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

232.

06.11.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.13.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Reda

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

233.

07.11.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Dzierzgoń w okręgu wyborczym Nr 4

Wydział Prawny i Nadzoru

234.

12.11.2019 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu
Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

 

235.

12.11.2019 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym Nr 11

Wydział Prawny i Nadzoru

236.

19.11.2019 r.

w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego województwa pomorskiego – nie podlega publikacji.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

237.

19.11.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu 10/2019/OG-FAMI w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Biuro Logistyki

238.

19.11.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.186.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

239.

19.11.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.10.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miasta Kwidzyna

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

240.

19.11.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.154.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

241.

19.11.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.214.2019 dotyczącej zgody na użyczenie udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

242.

19.11.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.7.25.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Osieczna

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

243.

19.11.2019 .

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Wydział Finansów i Budżetu

244.

19.11.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.177.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

245.

02.12.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie realizacji obowiązku składania i przetwarzania oświadczeń o stanie majątkowym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

246.

02.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.207.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

247. 02.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.57.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze

bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

248.

02.12.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Człuchowie

Wydział Prawny i Nadzoru

249.

02.12.2019 r.

w sprawie zmiany statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Słupsku

Wydział Prawny i Nadzoru

250.

03.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.191.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

251.

06.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.210.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

252.

06.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Wydział Polityki Społecznej

253.

10.12.2019 r.

w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Gdańsku

Wydział Prawny i Nadzoru

254.

14.12.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach programu wieloletniego „Senior ” na lata 2015-2020

Wydział Polityki Społecznej

255.

14.12.2019 r.

w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w województwie pomorskim w 2020 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

256.

17.12.2019 r.

sprawie nr NSP-II.7582.1.229.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

257.

17.12.2019 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2020 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

258.

19.12.2019 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dysponenta części 85/22 - województwo pomorskie

Wydział Finansów i Budżetu

259.

20.12.2019 r.

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Biuro Kadr i Organizacji

260.

20.12.2019 r.

w sprawie zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w celu ponownego wykorzystywania

Biuro Kadr i Organizacji

261.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.82.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

262.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.107.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

263.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.149.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czarna Dąbrówka

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

264.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.189.2019 dotyczącej zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przejazdu i przechodu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

265.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.170.2019 dotyczącej zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

266.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.188.2019 dotyczącej zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością przejazdu i przechodu

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

267.

23.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.180.2019 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

268.

23.12.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości

Wydział Finansów i Budżetu

269.

24.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.116.2019 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

270.

24.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.100.2018 dotyczącej zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

271.

31.12.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nr NSP-II.7582.7.6.2019 dotyczącej określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Władysławowo

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

272.

31.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.175.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

273.

31.12.2019 r.

w sprawie nr NSP-II.7582.1.150.2019 dotyczącej zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości

Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się