Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP w sprawie odznaczeń państwowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw
Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
15.11.2016 więcej
Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw
Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
15.11.2016 więcej
Zaświadczenia o osobowości prawnej kościelnych osób prawnych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - samodzielne
stanowisko ds. wyznań, grobów wojennych
11.12.2014 więcej
Uzgadnianie tras pieszych pielgrzymek kościelnych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - samodzielne
stanowisko ds. wyznań, grobów wojennych
11.12.2014 więcej
Stwierdzenie przejścia na własnośc nieruchomości kościelnych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - samodzielne
stanowisko ds. wyznań, grobów wojennych
11.12.2014 więcej
Przekazywanie nieruchomości kościelnym osobom prawnym
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - samodzielne
stanowisko ds. wyznań, grobów wojennych
11.12.2014 więcej
odwołania od decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział ds.
Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych
05.12.2014 więcej
Nadanie obywatelstwa polskiego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw
Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
25.11.2014 więcej
Odwołania od decyzji kierowników USC
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw
Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
25.11.2014 więcej
Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział do Spraw
Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych
25.11.2014 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się