Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-28 09:24:32  Sara Kroplewska

Utworzono artykuł 114831 o nazwie 'Petycja dot. doposażenia stanowisk operatorskich i dyspozytorskich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste114831
user_idpuste1070958
resource_idpuste167
namepustePetycja dot. doposażenia stanowisk operatorskich i dyspozytorskich
category_idpuste17981
language_idpuste1
shortpustePetycja dot. doposażenia stanowisk operatorskich i dyspozytorskich
fullpuste

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Wydanie opinii prawnej.

   

3. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

                         

4. Wysłanie pisma do nadawcy.

   

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

publishfrompuste2017-12-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-dot-doposazenia-stanowisk-operatorskich-i-dyspozytorskich
2017-12-28 09:33:05  Sara Kroplewska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-12-28 09:38:39  Sara Kroplewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :28.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="156" width="556"> <tbody> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">RODZAJ CZYNNOŚCI</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DATA</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">UWAGI</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Wniesienie petycji.</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Wydanie opinii prawnej.</span></p> </td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</span></p> </td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Wysłanie pisma do nadawcy.</span></p> </td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji:</span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :28.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="156" width="556"> <tbody> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">RODZAJ CZYNNOŚCI</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DATA</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">UWAGI</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Wniesienie petycji.</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</span></p> </td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Wysłanie pisma do nadawcy.</span></p> </td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji:</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Wydanie opinii prawnej.

   

3. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

                         

4. Wysłanie pisma do nadawcy.

   

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

                         

3. Wysłanie pisma do nadawcy.

   

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

2018-01-10 13:38:35  Sara Kroplewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :28.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="156" width="556"> <tbody> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">RODZAJ CZYNNOŚCI</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DATA</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">UWAGI</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Wniesienie petycji.</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</span></p> </td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Wysłanie pisma do nadawcy.</span></p> </td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji:</span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :28.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="156" width="556"> <tbody> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">RODZAJ CZYNNOŚCI</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DATA</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">UWAGI</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Wniesienie petycji.</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.01.2017 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Wysłanie pisma do nadawcy.</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.01.2017 r.</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji:</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

                         

3. Wysłanie pisma do nadawcy.

   

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

10.01.2017 r.                

3. Wysłanie pisma do nadawcy.

10.01.2017 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

2018-01-10 13:46:52  Sara Kroplewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :28.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="156" width="556"> <tbody> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">RODZAJ CZYNNOŚCI</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DATA</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">UWAGI</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Wniesienie petycji.</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.01.2017 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Wysłanie pisma do nadawcy.</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.01.2017 r.</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji:</span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :28.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="156" width="556"> <tbody> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">RODZAJ CZYNNOŚCI</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">DATA</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">UWAGI</span></td> </tr> <tr> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Wniesienie petycji.</span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">28.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.01.2017 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Wysłanie pisma do nadawcy.</span></p> </td> <td> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">10.01.2017 r.</span></td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji:skan zawiadomienia, o kt&oacute;rym mowa w art 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), znajduje się poniżej w załączniku.</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

10.01.2017 r.                

3. Wysłanie pisma do nadawcy.

10.01.2017 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji: doposażenie stanowisk operatorskich i dyspozytorskich

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.3.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :28.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA RODZAJ CZYNNOŚCI

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

DATA UWAGI
1. Wniesienie petycji. 28.11.2017 r.                                                 

2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.

10.01.2017 r.                

3. Wysłanie pisma do nadawcy.

10.01.2017 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:skan zawiadomienia, o którym mowa w art 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), znajduje się poniżej w załączniku.

 

2018-01-10 13:46:52  Sara Kroplewska

Załączono plik 328219

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1283407
user_idpuste1070958
fobject_idpuste328219
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste114831
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-10 13:46:52  Sara Kroplewska

Załączono plik 332449

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1283408
user_idpuste1070958
fobject_idpuste332449
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste114831
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się