Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-28 09:32:46  Sara Kroplewska

Utworzono artykuł 114835 o nazwie 'Petycja dot. prowadzenia statystyki w zakresie systemu PRM'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste114835
user_idpuste1070958
resource_idpuste167
namepustePetycja dot. prowadzenia statystyki w zakresie systemu PRM
category_idpuste1191
language_idpuste1
shortpustePetycja dot. prowadzenia statystyki w zakresie systemu PRM
fullpuste

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Wydanie opinii prawnej.    
3. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.    
4. Wysłanie pisma do nadawcy.    

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

publishfrompuste2017-12-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-dot-prowadzenia-statystyki-w-zakresie-systemu-prm
2017-12-28 09:33:47  Sara Kroplewska

Pole category_id zmieniło wartość z '1191' na '17981'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id119117981
2017-12-28 09:38:13  Sara Kroplewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :29.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA </strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td> RODZAJ CZYNNOŚCI</td> <td> DATA</td> <td> UWAGI</td> </tr> <tr> <td> 1.Wniesienie petycji.</td> <td> 29.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 2. Wydanie opinii prawnej.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 3. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 4. Wysłanie pisma do nadawcy.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r. </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji: </span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :29.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA </strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td> RODZAJ CZYNNOŚCI</td> <td> DATA</td> <td> UWAGI</td> </tr> <tr> <td> 1.Wniesienie petycji.</td> <td> 29.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 3. Wysłanie pisma do nadawcy.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r. </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji: </span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Wydanie opinii prawnej.    
3. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.    
4. Wysłanie pisma do nadawcy.    

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.    
3. Wysłanie pisma do nadawcy.    

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

2018-01-10 13:35:08  Sara Kroplewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :29.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA </strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td> RODZAJ CZYNNOŚCI</td> <td> DATA</td> <td> UWAGI</td> </tr> <tr> <td> 1.Wniesienie petycji.</td> <td> 29.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 3. Wysłanie pisma do nadawcy.</td> <td> &nbsp;</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r. </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji: </span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :29.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA </strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td> RODZAJ CZYNNOŚCI</td> <td> DATA</td> <td> UWAGI</td> </tr> <tr> <td> 1.Wniesienie petycji.</td> <td> 29.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</td> <td> 10.01.2018 r.</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 3. Wysłanie pisma do nadawcy.</td> <td> 10.01.2018 r.</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r. </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji: </span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.    
3. Wysłanie pisma do nadawcy.    

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji. 10.01.2018 r.  
3. Wysłanie pisma do nadawcy. 10.01.2018 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

2018-01-10 13:45:10  Sara Kroplewska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :29.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA </strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td> RODZAJ CZYNNOŚCI</td> <td> DATA</td> <td> UWAGI</td> </tr> <tr> <td> 1.Wniesienie petycji.</td> <td> 29.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</td> <td> 10.01.2018 r.</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 3. Wysłanie pisma do nadawcy.</td> <td> 10.01.2018 r.</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r. </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji: </span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">4. Petycja wielokrotna: NIE </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">5. Data złożenia petycji :29.11.2017 </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych </span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#ff0000;"><strong>DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA </strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"> <tbody> <tr> <td> RODZAJ CZYNNOŚCI</td> <td> DATA</td> <td> UWAGI</td> </tr> <tr> <td> 1.Wniesienie petycji.</td> <td> 29.11.2017 r.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</td> <td> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji.</td> <td> 10.01.2018 r.</td> <td> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td> 3. Wysłanie pisma do nadawcy.</td> <td> 10.01.2018 r.</td> <td> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r. </span></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">8. Spos&oacute;b załatwienia petycji: skan zawiadomienia, o kt&oacute;rym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz.1123),&nbsp; znajduje się poniżej w załączniku.</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji. 10.01.2018 r.  
3. Wysłanie pisma do nadawcy. 10.01.2018 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji:

 

1. Odwzorowania cyfrowe (skany) petycji - znajdują się poniżej w załączniku

 

2. Przedmiot petycji:prowadzenie statystyki w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

3. Numer sprawy: BZK-XI.142.1.2017

 

4. Petycja wielokrotna: NIE

 

5. Data złożenia petycji :29.11.2017

 

6. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu wnoszącego petycję: brak zgody wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

 

RODZAJ CZYNNOŚCI DATA UWAGI
1.Wniesienie petycji. 29.11.2017 r.                                     
2. Podpis odpowiedzi do nadawcy petycji. 10.01.2018 r.  
3. Wysłanie pisma do nadawcy. 10.01.2018 r.  

 

7. Przewidywany termin zakończenia postępowania: luty 2017 r.

 

8. Sposób załatwienia petycji: skan zawiadomienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz.1123),  znajduje się poniżej w załączniku.

 

2018-01-10 13:45:10  Sara Kroplewska

Załączono plik 328228

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1283405
user_idpuste1070958
fobject_idpuste328228
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste114835
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-10 13:45:10  Sara Kroplewska

Załączono plik 332448

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1283406
user_idpuste1070958
fobject_idpuste332448
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste114835
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się