Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-02-18 15:13:41  Jolanta Kwiecień

Utworzono artykuł 12880 o nazwie 'Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2013'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12880
user_idpuste79513
resource_idpuste167
namepusteRejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2013
category_idpuste1231
language_idpuste1
shortpusteRejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w latach 2007 - 2013
fullpuste

W poniższych załącznikach umieszczono:

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2013 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2012 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2011 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2010 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2009 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2008 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2007 roku

 

publishfrompuste2015-02-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusterejestry-zarzadzen-dyrektora-generalnego-pomorskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-gdansku-wydanych-w-latach-2007-2013
2015-02-23 10:17:22  Jolanta Kwiecień

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2015-02-19 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_importantpuste1
_important_tillpuste2015-02-19 00:00:00
2015-02-24 11:22:56 

Pole _important_till zmieniło wartość z '2015-02-19 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important_till2015-02-19 00:00:00puste
2015-02-24 11:22:56 

Pole _important zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_important1puste
2015-03-23 15:18:57  Jolanta Kwiecień

Pole _active zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_active1puste
2015-07-07 13:25:43  Joanna Biernacka

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2015-02-18 00:00:00' na '2015-07-07 00:00:00'

Pole _active wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2015-02-18 00:00:002015-07-07 00:00:00
_activepuste1
2015-07-07 13:58:34  Joanna Biernacka

Pole _active zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_active1puste
2015-09-28 15:18:23  Joanna Biernacka

Pole _active wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_activepuste1
2015-09-29 10:33:56  Joanna Biernacka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2015-11-24 08:54:01  Judyta Rutkowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2015-11-24 09:50:17  Judyta Rutkowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-01-30 14:39:26  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższych załącznikach umieszczono:</p> <ul> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2013 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2012 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2011 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2010 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2009 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2008 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2007 roku</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2014 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2013 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2012 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2011 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2010 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2009 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2008 roku</li> <li> Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2007 roku</li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W poniższych załącznikach umieszczono:

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2013 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2012 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2011 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2010 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2009 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2008 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2007 roku

 

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2014 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2013 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2012 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2011 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2010 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2009 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2008 roku
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w 2007 roku

 

13  2017-01-30 14:40:05  Jolanta Kwiecień

Zmieniono nazwę z 'Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2013' na 'Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2014'

Pole short zmieniło wartość z 'Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w latach 2007 - 2013' na 'Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w latach 2007 - 2014'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2013Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydanych w latach 2007 - 2014
shortRejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w latach 2007 - 2013Rejestry zarządzeń Dyrektora Generalnego wydanych w latach 2007 - 2014
14  2017-02-03 15:03:40  Jolanta Kwiecień
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2017-02-15 09:14:47  Jolanta Kwiecień
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2017-03-15 12:32:11  Joanna Biernacka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2017-06-23 13:23:27  Jolanta Kwiecień
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2017-08-29 11:52:09  Joanna Biernacka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2018-03-27 15:39:12  Jolanta Kwiecień
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2018-04-23 09:48:06  Joanna Biernacka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się