Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-21 10:38:11  Adam Madejski

Utworzono artykuł 161659 o nazwie 'Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161659
user_idpuste2500560
resource_idpuste167
namepusteZarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2018 r.
category_idpuste24954
language_idpuste1
shortpustew sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica
fullpuste

w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

publishfrompuste2018-09-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-zastepcze-wojewody-pomorskiego-z-dnia-10-wrzesnia-2018-r
2018-09-21 10:38:11  Adam Madejski

Załączono plik 441210

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1708159
user_idpuste2500560
fobject_idpuste441210
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste161659
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-21 10:38:11  Adam Madejski

Załączono plik 441211

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1708160
user_idpuste2500560
fobject_idpuste441211
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste161659
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-21 10:38:11  Adam Madejski

Załączono plik 441212

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1708161
user_idpuste2500560
fobject_idpuste441212
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste161659
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się