Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-23 10:01:57  Joanna Biernacka

Utworzono artykuł 168386 o nazwie 'Zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22 października 2018 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste168386
user_idpuste828307
resource_idpuste167
namepusteZarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22 października 2018 r.
category_idpuste24806
language_idpuste1
shortpustezmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
fullpuste

zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie utworzenia Stałej Komisji Przetargowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz ustalenia procedur stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

publishfrompuste2018-10-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-dyrektora-generalnego-pomorskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-gdansku-z-dnia-22-pazdziernika-2018-r
2018-10-23 10:03:36  Joanna Biernacka

Zmieniono nazwę z 'Zarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22 października 2018 r. ' na 'Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 22 października 2018 r. '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZarządzenie Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22 października 2018 r. Zarządzenie Dyrektora Generalnego z dnia 22 października 2018 r.
2018-10-23 10:03:36  Joanna Biernacka

Załączono plik 456624

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1766198
user_idpuste828307
fobject_idpuste456624
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste168386
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się