Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-07 12:48:10  Joanna Biernacka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-r/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-1-2015-wojewody-pomorskiego-z-dnia-6-maja-2015-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok</p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok</p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-r/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-1-2015-wojewody-pomorskiego-z-dnia-6-maja-2015-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok - <font color="#008000">brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach</font></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO

 

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok - brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok - brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok - brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

2015-05-08 10:45:16  Joanna Biernacka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-r/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-1-2015-wojewody-pomorskiego-z-dnia-6-maja-2015-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok - <font color="#008000">brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach</font></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-r/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok&nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO

 

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok - brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok - brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok - brak rozporządzeń/ zapisy w rejestrach

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO

 

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok 

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

2015-05-08 11:20:48  Joanna Biernacka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok&nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok&nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
2015-05-08 11:29:49  Joanna Biernacka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok&nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
2017-01-03 14:23:26  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
2017-01-03 14:29:13  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
2018-08-01 14:04:49  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO

 

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

2019-03-20 10:17:05  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2019-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

10  2020-01-03 14:28:41  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2019-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.bip.gov.pl/2020-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2020 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2019-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2020 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

11  2020-02-14 11:46:16  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.bip.gov.pl/2020-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2020 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2019-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/rejestry-rozporzadzen-wojewody-pomorskiego/"><strong>REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO</strong></a></p> <p> <br /> <a href="https://uwgdansk.bip.gov.pl/2020-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2020 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.bip.gov.pl/2019-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok</a></p> <p> <a href="https://uwgdansk.bip.gov.pl/2018-rozp/" target="_blank">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego/2017-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2016-rozp/rozporzadzenie-1-2016-wojewody-pomorskiego-z-dnia-7-wrzesnia-2016-r.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2015-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok </a></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - <span style="color:#0000ff;">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok -&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">nie wydano rozporządzeń</span></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2012-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2011-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2011-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2010-rozp/rozporzadzenia-wojewody-pomorskiego-wydane-w-2010-roku.html">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2009-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok</a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2008-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2007-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2006-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok </a></p> <p> <a href="http://uwgdansk.bip.gov.pl/2005-rozp/">Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok</a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2020 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO


Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2020 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2019 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2018 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2017 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2016 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok - nie wydano rozporządzeń

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

2015-05-07 12:42:44  Joanna Biernacka

Utworzono artykuł 17254 o nazwie 'Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17254
user_idpuste828307
resource_idpuste167
namepusteRozporządzenia Wojewody Pomorskiego
category_idpuste1228
language_idpuste1
shortpusteRozporządzenia Wojewody Pomorskiego
fullpuste

REJESTRY ROZPORZĄDZEŃ WOJEWODY POMORSKIEGO

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2015 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2014 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2013 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2012 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2011 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2010 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2009 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2008 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2007 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2006 rok

Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego - 2005 rok

 

publishfrompuste2015-05-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusterozporzadzenia-wojewody-pomorskiego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się