Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-07 13:47:28  Monika Sadowska

Utworzono artykuł 201637 o nazwie 'Samodzielne Stanowiska pracy w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste201637
user_idpuste832712
resource_idpuste167
namepusteSamodzielne Stanowiska pracy w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.
category_idpuste1328
language_idpuste1
shortpusteSamodzielne Stanowiska pracy w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.
fullpuste

Samodzielne Stanowiska pracy w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.

Prowadzenie obsługi prawnej Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości, Oddziału Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziału Orzecznictwa. 

1)      Samodzielne stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych
          Pokój nr 450, nr tel. 58 30 77 508

2)      Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi prawnej
          Pokój nr 449, nr tel. 58 30 77 604

3)      Ekspert ds. wyceny nieruchomości
          Pokój nr 439, nr tel. 58 30 77 633

publishfrompuste2019-03-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustesamodzielne-stanowiska-pracy-w-wydziale-nieruchomosci-i-skarbu-panstwa
2019-03-07 13:48:13  Monika Sadowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>S<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">amodzielne Stanowiska pracy w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.</span></strong></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Prowadzenie obsługi prawnej Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości, Oddziału Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziału Orzecznictwa.&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samodzielne stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pok&oacute;j nr 450, nr tel. 58 30 77&nbsp;508</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi prawnej</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pok&oacute;j nr 449, nr tel. 58 30 77&nbsp;604</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekspert ds. wyceny nieruchomości</strong></span><br /> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pok&oacute;j nr 439, nr tel. 58 30 77 633</span></p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Prowadzenie obsługi prawnej Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości, Oddziału Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziału Orzecznictwa.&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samodzielne stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pok&oacute;j nr 450, nr tel. 58 30 77&nbsp;508</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi prawnej</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pok&oacute;j nr 449, nr tel. 58 30 77&nbsp;604</span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekspert ds. wyceny nieruchomości</strong></span><br /> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pok&oacute;j nr 439, nr tel. 58 30 77 633</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Samodzielne Stanowiska pracy w Wydziale Nieruchomości i Skarbu Państwa.

Prowadzenie obsługi prawnej Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości, Oddziału Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziału Orzecznictwa. 

1)      Samodzielne stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych
          Pokój nr 450, nr tel. 58 30 77 508

2)      Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi prawnej
          Pokój nr 449, nr tel. 58 30 77 604

3)      Ekspert ds. wyceny nieruchomości
          Pokój nr 439, nr tel. 58 30 77 633

 

Prowadzenie obsługi prawnej Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości, Oddziału Rekompensat za Mienie Pozostawione poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziału Orzecznictwa. 

1)      Samodzielne stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych
          Pokój nr 450, nr tel. 58 30 77 508

2)      Samodzielne stanowiska pracy ds. obsługi prawnej
          Pokój nr 449, nr tel. 58 30 77 604

3)      Ekspert ds. wyceny nieruchomości
          Pokój nr 439, nr tel. 58 30 77 633

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się