Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Utworzono artykuł 272669 o nazwie 'Zarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste272669
user_idpuste2500560
resource_idpuste167
namepusteZarządzenie Zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2019r.
category_idpuste32825
language_idpuste1
shortpustew sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
fullpuste

w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

publishfrompuste2019-11-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-zastepcze-wojewody-pomorskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2019r
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Pole slug zmieniło wartość z 'zarzadzenie-zastepcze-wojewody-pomorskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2019r' na '272669_zarzadzenie-zastepcze-wojewody-pomorskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2019r'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzarzadzenie-zastepcze-wojewody-pomorskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2019r272669_zarzadzenie-zastepcze-wojewody-pomorskiego-z-dnia-30-wrzesnia-2019r
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660799

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545033
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660799
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660800

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545034
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660800
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660801

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545035
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660801
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660802

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545036
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660802
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660803

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545037
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660803
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660804

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545038
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660804
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660806

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545039
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660806
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 08:54:38  Adam Madejski

Załączono plik 660807

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2545040
user_idpuste2500560
fobject_idpuste660807
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste272669
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się