Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-12 08:10:27  abajorska123 abajorska123

Utworzono artykuł 281354 o nazwie 'Nabór nr 58623 (183/19) - Biuro Kadr i Organizacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste281354
user_idpuste2502194
resource_idpuste167
namepusteNabór nr 58623 (183/19) - Biuro Kadr i Organizacji
category_idpuste15663
language_idpuste1
shortpusteNabór na stanowisko inspektora w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji
fullpuste

Nabór na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.

 

 

 

Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

publishfrompuste2019-12-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-nr-58623-183-19-biuro-kadr-i-organizacji
2020-01-09 13:09:39  abajorska123 abajorska123

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektor wojew&oacute;dzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r. </strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.</p> ' na '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektor wojew&oacute;dzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r. </strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajduje się w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Nabór na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.

 

 

 

Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Nabór na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.

 

 

 

Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajduje się w załączeniu.

2020-01-16 09:57:14  abajorska123 abajorska123

Pole category_id zmieniło wartość z '15663' na '32828'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektor wojew&oacute;dzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r. </strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajduje się w załączeniu.</p> ' na '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektor wojew&oacute;dzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.</p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r. </strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru znajdują się w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1566332828
full

Nabór na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.

 

 

 

Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajduje się w załączeniu.

Nabór na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Płac Biura Kadr i Organizacji.

 

 

 

Termin ważności ogłoszenia: 23 grudnia 2019r.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru znajdują się w załączeniu.

2020-01-16 09:57:14  abajorska123 abajorska123

Załączono plik 680442

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2709404
user_idpuste2502194
fobject_idpuste680442
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste281354
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-16 09:57:14  abajorska123 abajorska123

Załączono plik 693661

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2709405
user_idpuste2502194
fobject_idpuste693661
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste281354
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-16 09:57:14  abajorska123 abajorska123

Załączono plik 697424

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2709406
user_idpuste2502194
fobject_idpuste697424
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste281354
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się