Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-06-30 14:59:00  abajorska123 abajorska123

Utworzono artykuł 340705 o nazwie 'nabór 2/20 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste340705
user_idpuste2502194
resource_idpuste167
namepustenabór 2/20 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
category_idpuste15663
language_idpuste1
shortpusteNabór na operatora numeru alarmowego 112
fullpuste

Nabór na stanowisko operatora numeru alarmowego 112  w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

publishfrompuste2020-06-30 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-2-20-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego
2020-06-30 14:59:50  abajorska123 abajorska123

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2020-06-30 00:00:00' na '2020-07-01 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2020-06-30 00:00:002020-07-01 00:00:00
2020-07-01 07:01:09  KATARZYNA WETT

Pole _important wypełniono wartością 'true'

Pole _important_till wypełniono wartością '2020-12-31 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_importantpuste1
_important_tillpuste2020-12-31 00:00:00
2020-10-08 11:30:34  KATARZYNA WETT

Pole category_id zmieniło wartość z '15663' na '47754'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1566347754
2020-10-08 11:30:34  KATARZYNA WETT

Załączono plik 796988

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3328956
user_idpuste1750850
fobject_idpuste796988
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste340705
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się