Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-16 11:52:48  Aleksander Ryłko

Utworzono artykuł 34464 o nazwie 'Nabór nr 176129 (57/15)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34464
user_idpuste830073
resource_idpuste167
namepusteNabór nr 176129 (57/15)
category_idpuste2321
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji
fullpuste

Nabór na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw kadrowych w Oddziale Kadr i Rozwoju Zawodowego Biura Kadr i Organizacji.

 

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

publishfrompuste2015-12-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-nr-176129-57-15
2016-01-26 11:56:40  Aleksander Ryłko
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-26 11:56:40  Aleksander Ryłko

Załączono plik 89036

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste396960
user_idpuste830073
fobject_idpuste89036
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste34464
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-26 11:56:40  Aleksander Ryłko

Załączono plik 95079

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste396961
user_idpuste830073
fobject_idpuste95079
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste34464
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się