Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-07-21 06:51:02  KATARZYNA WETT

Utworzono artykuł 347159 o nazwie 'Nabór nr 66004 (47/20) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste347159
user_idpuste1750850
resource_idpuste167
namepusteNabór nr 66004 (47/20) - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
category_idpuste15663
language_idpuste1
shortpusteNabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
fullpuste

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 31 lipca 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

publishfrompuste2020-07-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-nr-66004-47-20-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego
2020-08-07 09:05:28  KATARZYNA WETT

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 31 lipca 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.</p> ' na '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 31 lipca 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 31 lipca 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 31 lipca 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.

2020-08-14 07:54:12  KATARZYNA WETT

Pole category_id zmieniło wartość z '15663' na '47754'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 31 lipca 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.</p> ' na '<p> Nab&oacute;r na stanowisko inspektora wojew&oacute;dzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.</p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin ważności ogłoszenia: <span style="color:#ff0000;">do dnia 31 lipca 2020 r. </span></strong></p> <div style="page-break-after: always;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span></div> <p> &nbsp;</p> <p> Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru znajdują się w załączeniu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1566347754
full

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 31 lipca 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz informacja o etapach naboru znajdują się w załączeniu.

Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. klęsk żywiołowych w rolnictwie w Oddziale Planowania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Termin ważności ogłoszenia: do dnia 31 lipca 2020 r.

 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz wyniki naboru znajdują się w załączeniu.

2020-08-14 07:54:12  KATARZYNA WETT

Załączono plik 809426

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3193767
user_idpuste1750850
fobject_idpuste809426
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste347159
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-14 07:54:12  KATARZYNA WETT

Załączono plik 809427

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3193768
user_idpuste1750850
fobject_idpuste809427
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste347159
_attachmentpuste1
2020-08-14 07:54:12  KATARZYNA WETT

Załączono plik 818867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3193769
user_idpuste1750850
fobject_idpuste818867
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste347159
_attachmentpuste1
2020-08-14 07:54:12  KATARZYNA WETT

Załączono plik 822298

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3193770
user_idpuste1750850
fobject_idpuste822298
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste347159
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się