Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-23 10:06:58  PawelDom88 PawelDom88

Utworzono artykuł 34984 o nazwie 'Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34984
user_idpuste830294
resource_idpuste167
namepusteZarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
category_idpuste2929
language_idpuste1
shortpustew sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2016 r.
fullpuste

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2016 r.

 

 1. Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 4. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

 

publishfrompuste2015-12-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-299-2015-wojewody-pomorskiego-z-dnia-23-grudnia-2015-r
2015-12-23 10:07:40  PawelDom88 PawelDom88

Zmieniono nazwę z 'Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.' na 'Zarządzenie Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p> w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w wojew&oacute;dztwie pomorskim w 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> <li> Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> <li> Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> <li> Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w wojew&oacute;dztwie pomorskim w 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> <li> Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> <li> Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> <li> Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.Zarządzenie Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
full

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2016 r.

 

 1. Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 4. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

 

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2016 r.

 

 1. Zarządzenie Nr 299-2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
 4. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

 

2015-12-23 10:07:40  PawelDom88 PawelDom88

Załączono plik 90253

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste378254
user_idpuste830294
fobject_idpuste90253
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste34984
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-23 10:07:40  PawelDom88 PawelDom88

Załączono plik 90254

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste378255
user_idpuste830294
fobject_idpuste90254
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste34984
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-23 10:07:40  PawelDom88 PawelDom88

Załączono plik 90255

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste378256
user_idpuste830294
fobject_idpuste90255
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste34984
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-23 10:07:40  PawelDom88 PawelDom88

Załączono plik 90256

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste378257
user_idpuste830294
fobject_idpuste90256
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste34984
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się