Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-18 13:07:34  MAGDALENA TYSZKIEWICZ

Utworzono artykuł 42440 o nazwie 'Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - stan spraw w 2015r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste42440
user_idpuste829639
resource_idpuste167
namepusteWojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - stan spraw w 2015r.
category_idpuste11303
language_idpuste1
shortpusteSprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii
fullpuste

Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii

Lp.

Nazwa prowadzonej sprawy Ilość spraw
1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień geodezyjnych 16
2. Nadzór nad powiatowym i wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym 31
3. Nadzór i odwołania w spawie ewidencji gruntów i budynków 40
4. Nadzór nad postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5
5. Wnioski dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej 226
6. Postępowania kontrolne 11
7. Skargi i wnioski 8
8. Inne 65
  SUMA 402

 

publishfrompuste2016-03-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustewojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna-stan-spraw-w-2015-r
2016-03-18 13:08:31  MAGDALENA TYSZKIEWICZ

Pole short zmieniło wartość z 'Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii ' na 'Dane statystyczne '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortSprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii Dane statystyczne
2016-03-18 13:10:12  MAGDALENA TYSZKIEWICZ

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="272" width="445"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p> <strong>Lp.</strong></p> </td> <td> <strong>Nazwa prowadzonej sprawy</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>Ilość spraw</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 1.</td> <td> Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień geodezyjnych</td> <td style="text-align: center;"> 16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 2.</td> <td> Nadz&oacute;r nad powiatowym i wojew&oacute;dzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym</td> <td style="text-align: center;"> 31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 3.</td> <td> Nadz&oacute;r i odwołania w spawie ewidencji grunt&oacute;w i budynk&oacute;w</td> <td style="text-align: center;"> 40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 4.</td> <td> Nadz&oacute;r nad postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grunt&oacute;w</td> <td style="text-align: center;"> 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 5.</td> <td> Wnioski dotyczące wydawania dziennik&oacute;w praktyki zawodowej</td> <td style="text-align: center;"> 226</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 6.</td> <td> Postępowania kontrolne</td> <td style="text-align: center;"> 11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 7.</td> <td> Skargi i wnioski</td> <td style="text-align: center;"> 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 8.</td> <td> Inne</td> <td style="text-align: center;"> 65</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> &nbsp;</td> <td> SUMA</td> <td style="text-align: center;"> 402</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="272" width="445"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p> <strong>Lp.</strong></p> </td> <td> <strong>Nazwa prowadzonej sprawy</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>Ilość spraw</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 1.</td> <td> Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień geodezyjnych</td> <td style="text-align: center;"> 16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 2.</td> <td> Nadz&oacute;r nad powiatowym i wojew&oacute;dzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym</td> <td style="text-align: center;"> 31</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 3.</td> <td> Nadz&oacute;r i odwołania w spawie ewidencji grunt&oacute;w i budynk&oacute;w</td> <td style="text-align: center;"> 40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 4.</td> <td> Nadz&oacute;r nad postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grunt&oacute;w</td> <td style="text-align: center;"> 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 5.</td> <td> Wnioski dotyczące wydawania dziennik&oacute;w praktyki zawodowej</td> <td style="text-align: center;"> 226</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 6.</td> <td> Postępowania kontrolne</td> <td style="text-align: center;"> 11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 7.</td> <td> Skargi i wnioski</td> <td style="text-align: center;"> 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 8.</td> <td> Inne</td> <td style="text-align: center;"> 65</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> &nbsp;</td> <td> SUMA</td> <td style="text-align: center;"> 402</td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii

Lp.

Nazwa prowadzonej sprawy Ilość spraw
1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień geodezyjnych 16
2. Nadzór nad powiatowym i wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym 31
3. Nadzór i odwołania w spawie ewidencji gruntów i budynków 40
4. Nadzór nad postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5
5. Wnioski dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej 226
6. Postępowania kontrolne 11
7. Skargi i wnioski 8
8. Inne 65
  SUMA 402

 

 

Sprawy prowadzone w Oddziale Geodezji i Kartografii

 

Lp.

Nazwa prowadzonej sprawy Ilość spraw
1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadanie uprawnień geodezyjnych 16
2. Nadzór nad powiatowym i wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym 31
3. Nadzór i odwołania w spawie ewidencji gruntów i budynków 40
4. Nadzór nad postępowaniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 5
5. Wnioski dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej 226
6. Postępowania kontrolne 11
7. Skargi i wnioski 8
8. Inne 65
  SUMA 402

 

2016-03-21 10:11:55  Mariola Pionkowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się