Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-04 14:04:49  andabro andabro

Utworzono artykuł 7458 o nazwie 'Plany kontroli 2011 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7458
user_idpuste855254
resource_idpuste167
namepustePlany kontroli 2011 r.
category_idpuste1387
language_idpuste1
shortpustePlany kontroli 2011 r.
fullpuste
  • Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.
  • Planu Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
  • Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.
publishfrompuste2014-12-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplany-kontroli-2011-r
2014-12-04 14:27:37  andabro andabro

Pole short zmieniło wartość z 'Plany kontroli 2011 r.' na 'Plany kontroli na 2011 r.'

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r. </span></li> <li> Planu Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.</li> <li> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</li> </ul> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r. </span></p> <p> Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPlany kontroli 2011 r.Plany kontroli na 2011 r.
full
  • Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.
  • Planu Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
  • Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.

Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

2014-12-04 14:29:57  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r. </span></p> <p> Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.<br /> </span></p> <p> Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.<br /> &nbsp;</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.

Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.

Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
 

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

2014-12-04 14:30:30  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.<br /> </span></p> <p> Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.<br /> &nbsp;</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.</span></p> <p> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span>Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.<br /> &nbsp;</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.

Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
 

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.


 Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
 

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

2014-12-04 14:33:34  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.</span></p> <p> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span>Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.<br /> &nbsp;</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> ' na '<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.</span></p> <p> <br /> Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.<br /> &nbsp;</p> <p> Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) wojew&oacute;dztwa pomorskiego w 2011 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.


 Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
 

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2011 r.


Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 r.
 

Plan kontroli kompleksowych straży gminnych (miejskich) województwa pomorskiego w 2011 r.

2014-12-04 14:38:22  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-04 14:51:59  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-04 14:55:01  andabro andabro

Zmieniono nazwę z 'Plany kontroli 2011 r.' na 'Plany kontroli na 2011 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePlany kontroli 2011 r.Plany kontroli na 2011 r.
2014-12-04 14:55:01  andabro andabro

Załączono plik 25068

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste87168
user_idpuste855254
fobject_idpuste25068
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste7458
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-12-04 14:55:01  andabro andabro

Załączono plik 25070

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste87169
user_idpuste855254
fobject_idpuste25070
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste7458
_attachmentpuste1
_activepuste1
2014-12-04 14:55:01  andabro andabro

Załączono plik 25071

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste87170
user_idpuste855254
fobject_idpuste25071
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste7458
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się