Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-17 11:03:45  Jolanta Kwiecień

Utworzono artykuł 79161 o nazwie 'Informacje o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79161
user_idpuste79513
resource_idpuste167
namepusteInformacje o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
category_idpuste18692
language_idpuste1
shortpusteInformacje o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego
fullpuste

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
publishfrompuste2017-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacje-o-dzialaniach-podejmowanych-wobec-wojewody-pomorskiego-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa
2018-02-07 11:04:40  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku</li> </ul> ' na '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku
2019-02-27 10:08:36  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku</li> </ul> ' na '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku
2020-01-24 09:07:42  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku</li> </ul> ' na '<p> W poniższych załącznikach znajdują się:</p> <ul> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku</li> <li> Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2019 roku</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku

W poniższych załącznikach znajdują się:

 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2016 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2017 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2018 roku
 • Informacja o działaniach podejmowanych wobec wojewody pomorskiego w 2019 roku
2020-01-24 09:07:42  Jolanta Kwiecień

Załączono plik 215920

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2725329
user_idpuste79513
fobject_idpuste215920
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste79161
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-24 09:07:42  Jolanta Kwiecień

Załączono plik 342438

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2725330
user_idpuste79513
fobject_idpuste342438
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste79161
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-24 09:07:42  Jolanta Kwiecień

Załączono plik 513738

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2725331
user_idpuste79513
fobject_idpuste513738
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste79161
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-24 09:07:42  Jolanta Kwiecień

Załączono plik 703893

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2725332
user_idpuste79513
fobject_idpuste703893
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste79161
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się