Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-16 08:20:23  Joanna Biernacka

Utworzono artykuł 8480 o nazwie 'Zarządzenie Nr 31/2014 DG PUW w Gd. z dnia 12 grudnia 2014 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste8480
user_idpuste828307
resource_idpuste167
namepusteZarządzenie Nr 31/2014 DG PUW w Gd. z dnia 12 grudnia 2014 r.
category_idpuste1758
language_idpuste1
shortpustew sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
fullpuste

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 

publishfrompuste2014-12-16 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-31-2014-dg-puw-w-gd-z-dnia-12-grudnia-2014-r
2015-01-12 10:33:44  Joanna Biernacka

Zmieniono nazwę z 'Zarządzenie Nr 31/2014 DG PUW w Gd. z dnia 12 grudnia 2014 r.' na 'Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 12 grudnia 2014 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZarządzenie Nr 31/2014 DG PUW w Gd. z dnia 12 grudnia 2014 r.Zarządzenie Nr 31/2014 Dyrektora Generalnego PUW z dnia 12 grudnia 2014 r.
2015-02-09 13:05:53  Joanna Biernacka

Pole short zmieniło wartość z 'w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku' na 'zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Gdańsku</span><span style="display: none">&nbsp;</span></p> ' na '<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">zmieniające zarządzenie<span style="display: none">&nbsp;</span> w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Gdańsku</span><span style="display: none">&nbsp;</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortw sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańskuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
full

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 

zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 

2015-02-09 13:05:53  Joanna Biernacka

Załączono plik 27266

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste148071
user_idpuste828307
fobject_idpuste27266
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste8480
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się