Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-31 15:08:54  Aleksandra Ziembińska-Gumiela

Utworzono artykuł 9517 o nazwie 'Ogłoszenie nr 165580 (69/14)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9517
user_idpuste231181
resource_idpuste167
namepusteOgłoszenie nr 165580 (69/14)
category_idpuste1537
language_idpuste1
shortpusteinspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
fullpuste

inspektor wojewódzki

do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii

w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

publishfrompuste2014-12-31 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-nr-165580-69-14
2015-01-19 11:30:19  Aleksandra Ziembińska-Gumiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-01-20 14:51:15  Aleksandra Ziembińska-Gumiela

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>inspektor wojew&oacute;dzki</strong></p> <p> do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii</p> <p> w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojew&oacute;dzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>inspektor wojew&oacute;dzki</strong></span></p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii</span></p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojew&oacute;dzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

inspektor wojewódzki

do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii

w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

inspektor wojewódzki

do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii

w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

2015-01-20 14:51:15  Aleksandra Ziembińska-Gumiela

Załączono plik 30579

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste138970
user_idpuste231181
fobject_idpuste30579
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste9517
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-01-20 14:51:15  Aleksandra Ziembińska-Gumiela

Załączono plik 32777

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste138971
user_idpuste231181
fobject_idpuste32777
resource_idpuste167
modelpusteArticle
foreign_idpuste9517
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się