2014-12-15

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

System Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa działa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu PRM.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.) wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443) Wojewoda przedstawił ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PRM, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 r., w celu zatwierdzenia. Pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-476/DS/11 z dnia 2.03.2011 r. Minister Zdrowia zatwierdził przedmiotowy plan.


Na podstawie art. 21  ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017 poz. 2195 ze zm.)  Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu zatwierdzenia.

 

Wojewoda przekazał Ministrowi Zdrowia projekty aktualizacji ww. planu tj.

 • aktualizacja nr 1, wysłana pismem znak: BZK-II.6310-54.4.2011.AW z 10.10.2011 r. zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-612/DS/11 z 26.10.2011 r.,
 • aktualizacja nr 2, wysłana pismem znak: BZK-II.6310.17.3.2012.AW z 13.03.2012 r. zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-664/DS/12 z 26.03.2012 r.
 • aktualizacja nr 3, wysłana pismem znak: BZK-II.6310.67.11.2012.AW z 11.09.2012 r. zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-728/DS/12 z 26.09.2012 r.
 • aktualizacja nr 4, wysłana pismem znak:BZK-II.6310.86.4.2012.AW z dnia 12.11.2012 r., zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-769.DS/12 z dnia 27.11.2012 r.
 • aktualizacja nr 5, wysłaną pismem znak: BZK-II.6310.39.15.2013.SK z 4.09.2013 r. zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-873/DS/13 z dnia 23.09.2013 r.
 • aktualizacja nr 6, wysłana pismem znak: BZK-II.6310.39.89.4.2013. AW z 12.11.2013 r. zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-075-3934-896/DS/13 z dnia 21.11.2013 r.
 • aktualizacja nr 7, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.49.3.2014. SK z 2.09.2014 r. zatwierdzona pismem znak: MZ-OKR-RM-450-8/DS/14 z dnia 12.09.2014 r.
 • aktualizacja nr 8, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.29.2014.SK z 12.03.2015 r. zatwierdzona pismem znak: IK 213496 z 30.04.2015 r.
 • aktualizacja nr 9, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.85.2015. SK z 28.09.2015 r. zatwierdzona pismem znak: OKR-RM.453.10.2015 z dnia 26.10.2015 r.
 • aktualizacja nr 10, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.27.2016.AW z 11.05.2016 r. zatwierdzona pismem znak: SOR.453.3.30.2016.TM (IK 581600) z dnia 31.05.2016 r.
 • aktualizacja nr 11, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.65.2016.AW z 23.06.2016 r. zatwierdzona pismem znak: SOR.453.3.40.2016.AF z dnia 6.07.2016 r.
 • aktualizacja nr 12, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.135.2016.SK z 5.01.2017 r. zatwierdzona pismem znak: SOR.453.3.5.2017.AF z 20.01.2017 r.
 • aktualizacja nr 13, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.38.2017.SK z 27.03.2017 r. zatwierdzona pismem znak: SOR.453.3.29.2017.AF z 13.04.2017 r.
 • aktualizacja nr 14, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.96.2017.SK z 22.06.2017 r. zatwierdzona pismem znak: SOR.453.3.57.2017.AF z 29.06.2017 r.
 • aktualizacja nr 15, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.160.2017.SK z 29.11.2017 r. zatwierdzona pismem znak:  SOR.453.3.91.2017.AF z 8.12.2017 r.
 • aktualizacja nr 16, wysłana pismem znak: BZK-XI.6310.3.1.2018.SK z 16.04.2018 r. zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.23.2018.AF z 26.04.2018 r.
 • aktualizacja nr 17 zwysłana pismem znak: BZK-XI.6310.3.12.2018.SK z 12.09.2018 r. zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.66.2018.AF z 18.10.2018 r.

 

 

Poniżej znajduje się tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa pomorskiego, zawierający 17 aktualizacji zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

 

 

Załączniki

  aktualizacja nr 1.zip 10,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 2.zip 13,66 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 3.zip 20,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 4.zip 18,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 5.zip 12,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 6.zip 11,55 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 7.zip 11,65 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 8.zip 22,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 9.zip 12,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 10.zip 10,67 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 11.zip 8,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 12.zip 18,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 13.zip 7,98 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 14.zip 5,6 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 15.zip 6,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 16.zip 5,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  aktualizacja nr 17.zip 8,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ądzenia.xlsx 228,97 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...e tabele.xlsx 606,52 KB (xls) szczegóły pobierz
  Tekst jednolity pla...wagach MZ.pdf 992,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się