Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wnioski dotyczące prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji potwierdzających
prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami RP.
13.03.2019 więcej
j) za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
j. za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu
Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania
w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z
dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
08.03.2019 więcej
i) za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
i. za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu
Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania
w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z
dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
08.03.2019 więcej
h) za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
. za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu
Państwa albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania
w związku z realizacją inwestycji, o której mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w
zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących
08.03.2019 więcej
g) za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie budowli
przeciwpowodziowych albo odnośnie których ograniczono sposób
korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z
ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych
08.03.2019 więcej
f) w odniesieniu do gruntów, na których ograniczono sposób korzystania w związku z pozwoleniem na budowę sieci telekomunikacyjnej służącej do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
w odniesieniu do gruntów, na których ograniczono sposób
korzystania w związku z pozwoleniem na budowę sieci
telekomunikacyjnej służącej do zapewnienia szerokopasmowego
dostępu do Internetu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
08.03.2019 więcej
e) za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
e) za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej przejęte z mocy prawa na własność Skarbu
Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym
08.03.2019 więcej
d) za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
d. za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu albo odnośnie których ograniczono sposób
korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z
ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu
08.03.2019 więcej
c) za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie lotnisk użytku publicznego albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
c. za nieruchomości przejęte pod inwestycje w zakresie lotnisk
użytku publicznego albo odnośnie których ograniczono sposób
korzystania w związku z realizacją tych inwestycji, zgodnie z
ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku
publicznego
08.03.2019 więcej
b) za nieruchomości przejęte pod przedsięwzięcia EURO 2012 albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w związku z realizacją tych przedsięwzięć, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
b. za nieruchomości przejęte pod przedsięwzięcia EURO 2012
albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania w
związku z realizacją tych przedsięwzięć, zgodnie z ustawą z
dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
08.03.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się