2016-07-19

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w województwie pomorskim

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych  w województwie pomorskim

 

 

Na podstawie art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finasowanej ze środków publicznych ( tekst jednolity z 2008r DZ.U. nr 164, poz.1027 z późn.zm.) utworzono Wojewódzką Radę  do Potrzeb Zdrowotnych  w województwie pomorskim.

 

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz powołani przez wojewodę następujący członkowie Rady:

 

1.     Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego – Mariusz Łuczyk
 

2.     Przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego – Hanna Zych- Cisoń;
 

3.     Przedstawiciel Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Elżbieta Rucińska –Kulesz;
 

4.     Przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  - Państwowego Zakładu Higieny
        –Małgorzata Gajewska;
 

5.     Przedstawiciel Urzędu Statystycznego  w Gdańsku – Dorota Brzezińska;
 

6.     Przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę
        na terenie województwa pomorskiego – Piotr Popowski;
 

7.     Przedstawiciel Konwentu powiatów Województwa Pomorskiego – Stanisław Skaja;
 

8.     Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa pomorskiego  
        – Katarzyna Czajka;

 

Kontakt:

Wydział Zdrowia PCZP

Małgorzata Kalkowska

tel: 58/ 30 77 180

Załączniki

  Zarzadzenie nr. 92-...rowotnych.pdf 613,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie Wojewo...ipca 2016.pdf 113,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarzadzenie Wojewod...zeń 2016.pdf 70,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 247 2016.jpg 366,53 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się