Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w 2020 roku
Wydział Polityki Społecznej - Kontrole w 2020
18.12.2019 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w 2019 roku
Wydział Polityki Społecznej - Kontrole w 2019
18.01.2019 więcej
Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej w roku 2019
Wydział Polityki Społecznej - Plan kontroli w 2019
18.01.2019 więcej
Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej w roku 2018
Wydział Polityki Społecznej - Plan kontroli w 2018
12.04.2018 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w 2018 roku
Wydział Polityki Społecznej - Kontrole w 2018
21.03.2018 więcej
Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej w roku 2017
Wydział Polityki Społecznej - Plan kontroli w 2017
07.04.2017 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w 2017 roku
Wydział Polityki Społecznej - Kontrole w 2017
27.03.2017 więcej
Plan kontroli Wydziału Polityki Społecznej w roku 2016
Wydział Polityki Społecznej - Plan kontroli w 2016
24.05.2016 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w 2016 roku
Wydział Polityki Społecznej - Kontrole w 2016
16.02.2016 więcej
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej w 2015 roku
Wydział Polityki Społecznej - Kontrole w 2015
23.02.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się