Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzo... 2020-11-26 12:50 usługi społeczne 2021-01-22 Zobacz
2 Dostawa samochodów osobowych. BL-I.272.20.2020 2020-12-14 10:00 przetarg nieograniczony 2021-01-20 Zobacz
3 Wykonanie przyłączy energetycznych do budynku przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdań... 2020-11-24 10:00 przetarg nieograniczony 2021-01-08 Zobacz
4 Zakup serwera typu Blade dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. O... 2020-12-01 10:00 przetarg nieograniczony 2021-01-08 Zobacz
5 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych – III ET... 2021-01-05 10:00 przetarg nieograniczony 2021-01-08 Zobacz
6 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektu Pomorskiego Urzędu Wojewódzki... brak zamówienie z wolnej ręki 2021-01-04 Zobacz
7 Dostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku... 2020-12-10 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-11 Zobacz
8 „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla wo... 2021-01-05 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-04 Zobacz
9 Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz oraz wykonanie ... 2021-01-07 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-04 Zobacz
10 III ETAP remontu i modernizacji budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmie... 2020-11-18 10:00 przetarg nieograniczony 2020-11-18 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się