2017-10-27

Plany kontroli na 2018 r.

Plan działalności kontrolnej wojewody pomorskiego na 2018 r.

  • Aktualizacja Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2018 r. z dnia 12.03.2018 r.
  • Aktualizacja Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2018 r. z dnia 06.07.2018 r.
  • Aktualizacja Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2018 r. z dnia 26.10.2018 r.
  • Aktualizacja Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2018 r. z dnia 14.12.2018 r.

 

Plan kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) woj. pomorskiego na rok 2018 z dnia 4 października 2017 r.

 

Roczny Plan Kontroli projektów Programu Współpracy INTERREG V-A 2014 - 2020 na rok obrachunkowy od 01.07.2018 do 30.06.2019

  • Aktualizacja Rocznego Planu Kontroli Programu INTERREG V-A z dnia 20.03.2019 r.

Załączniki

  Plan kontroli okres... rok 2018.pdf 467,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Roczny plan działa...a 2018 r..pdf 395,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Roczny_Plan_Kontrol...0.06.2019.pdf 133,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się