Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-10 08:22:39  andabro andabro

Utworzono artykuł 7794 o nazwie 'Skargi i wnioski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste7794
user_idpuste855254
resource_idpuste167
namepusteSkargi i wnioski
category_idpuste1284
language_idpuste1
shortpusteSkargi i wnioski
fullpuste

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

GODZINY PRZYJĘĆ: od poniedziałku do piątku 7.45 – 15.45

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2005 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
publishfrompuste2014-12-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteskargi-i-wnioski
2014-12-10 08:36:00  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2005 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

GODZINY PRZYJĘĆ: od poniedziałku do piątku 7.45 – 15.45

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2005 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

GODZINY PRZYJĘĆ: od poniedziałku do piątku 7.45 – 15.45

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
2014-12-10 08:37:49  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-10 08:42:48  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-10 10:06:35  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-10 10:07:35  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

GODZINY PRZYJĘĆ: od poniedziałku do piątku 7.45 – 15.45

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
2014-12-10 10:15:13  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-11 09:03:51  andabro andabro

Zmieniono nazwę z 'Skargi i wnioski' na 'Skargi i wnioski w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSkargi i wnioskiSkargi i wnioski w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
2014-12-11 09:14:29  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
10  2014-12-11 09:16:44  andabro andabro

Pole short zmieniło wartość z 'Skargi i wnioski' na 'Skargi i wnioski PUW'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <ul> <li class="S1749" style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <ul> <li> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</div> </li> </ul> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortSkargi i wnioskiSkargi i wnioski PUW
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
11  2014-12-11 09:19:47  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7956"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
12  2014-12-11 09:23:42  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2014-12-11 09:24:35  andabro andabro

Pole short zmieniło wartość z 'Skargi i wnioski PUW' na 'Skargi i wnioski w PUW'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortSkargi i wnioski PUWSkargi i wnioski w PUW
14  2014-12-11 09:35:01  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7956"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
15  2014-12-11 09:37:12  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/redactor/articles/view/7810"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-skarg-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
16  2014-12-11 14:00:56  andabro andabro

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-skarg-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <p class="S1749"> &nbsp;</p> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-skarg-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <ul> <li style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</li> </ul> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 

 

 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
 
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
17  2014-12-11 14:49:22  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2015-01-19 14:48:55  Jolanta Kwiecień

Pole category_id zmieniło wartość z '1284' na '1274'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id12841274
19  2015-02-10 14:32:12  Jolanta Kwiecień

Pole full zmieniło wartość z '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-skarg-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wnik/przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <ul> <li style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</li> </ul> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/godziny-pracy-puw/"><strong>GODZINY PRZYJĘĆ</strong>: od poniedziałku do piątku 7.45 &ndash; 15.45</a></div> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> ' na '<p> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wipoc/12018_przyjmowanie-i-rozpatrywanie-skarg-obywateli.html" target="_blank"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI</strong></a></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy:</strong> rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik wojew&oacute;dztwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownik&oacute;w powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadz&oacute;r.</li> </ul> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p class="S1749" style="text-align: justify;"> <a href="http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/sprawy-wipoc/12019_przyjmowanie-i-rozpatrywanie-wnioskow-obywateli.html" target="_blank"><strong>PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSK&Oacute;W OBYWATELI</strong></a></p> <div style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> <ul> <li style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;"> <strong>Rodzaj sprawy: </strong>rozpatrywanie wniosk&oacute;w dotyczących w szczeg&oacute;lności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</li> </ul> </div> <div> &nbsp;</div> <div> W poniższych załącznikach umieszczono:</div> <div> <ul> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2007 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2008 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2009 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2010 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2011 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2012 rok</li> <li> Analiza skarg i wniosk&oacute;w za 2013 rok</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
 
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie skarg na rady gminy, powiatu, sejmik województwa z wyłączeniem spraw finansowych. Rozpatrywanie skarg na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jako organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.

 

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW OBYWATELI

 • Rodzaj sprawy: rozpatrywanie wniosków dotyczących w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
W poniższych załącznikach umieszczono:
 • Analiza skarg i wniosków za 2007 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2008 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2009 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2010 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2011 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2012 rok
 • Analiza skarg i wniosków za 2013 rok
20  2015-05-29 11:29:03  andabro andabro
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się