2016-07-11

Rezerwacja wizyty w Oddziale ds.
Cudzoziemców

Poniżej znajdą Państwo link do strony umożliwiającej dokonanie elektronicznej rezerwacji wizyty w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (nastąpi przekierowanie do strony zewnętrznej):
 
 
Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. złożenie wniosku legalizującego pobyt możliwe będzie wyłącznie po wcześniejszej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet.
 
Pod pojęciem wniosku legalizującego pobyt (a zatem objętego obowiązkową rezerwacją terminu wizyty) należy rozumieć wnioski o:
 
Uwaga! W przypadku, gdy termin rezerwacji wizyt dostępnych w Oddziale ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców wyznaczonych przez niniejszy system przekracza termin legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, wniosek o zaleglizowanie pobytu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk.
 
Zapewniliśmy również możliwość umówienia wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz odbioru i uzupełniania brakujących dokumentów, jednakże załatwienie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku tego rodzaju spraw nie wymaga bezwzględnego zarezerwowania wizyty.
 
 
 
Załatwianie spraw związanych ze wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – złożenie wniosków oraz odbioru dokumentów w tych sprawach nie wymaga  rezerwacji wizyty w Urzędzie. Sprawy te w dalszym ciągu załatwiane są w pokoju nr 26 naszego Urzędu.
 
Przydatne informacje: